WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie
Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
Lista sądów powszechnych
Ministerstwo Sprawiedliwości
Krajowa Rada Sądownictwa
Naczelny Sąd Administracyjny
Sąd Najwyższy Rzeczypospolitej Polskiej
Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia
Trybunał Konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej
Wyszukiwarka sądów powszechnych

BAZY ORZECZEŃ

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych
Orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
Orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości

POLSKIE SERWISY PRAWNICZE

Lex – Polski Serwer Prawa
Dom Wydawniczy ABC
LexisNexis
C.H. Beck
Infor

EUROPEJSKIE SERWISY PRAWNICZE

Baza aktów prawnych Unii Europejskiej 
Publikacje Komisji Europejskiej
Europa – Glosariusz
Portal Unii Europejskiej
Europejska Sieć Sądownicza
Europejski Atlas Sądowniczy w sprawach cywilnych
Europejski portal e-sprawiedliwość
EUROVOC Thesaurus
Numery podatników VAT
Organy międzyinstytucjonalne Unii Europejskiej
Europejskie prawo własności intelektualnej
Publiczny rejestr dokumentów Parlamentu Europejskiego
Wielojęzykowy bank terminów Komisji Europejskiej
Znaki towarowe i wzory

URZĘDY, ORGANIZACJE, FUNDACJE

Biuro Rzecznika Praw Dziecka
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Centrum Praw Kobiet
Federacja Konsumentów
Fundacja Dzieci Niczyje
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Główny Inspektorat Pracy (GIP)
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Instytut Pamięci Narodowej
Instytut Wymiaru Sprawiedliwości
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Komitet Ochrony Praw Dziecka
Najwyższa Izba Kontroli
Państwowa Inspekcja Pracy
Rzecznik Finansowy
Baza polskich placówek dyplomatycznych za granicą

ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
Europejski Trybunał Praw Człowieka
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
Eurostat
Komisja Europejska
Komitet Regionów
Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości
Organizacja Narodów Zjednoczonych
Parlament Europejski
Rada Europy
Rada Unii Europejskiej
Rzecznik Praw Obywatelskich Unii Europejskiej
Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich
Unia Europejska 
Wybrane orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Ostatnia aktualizacja: 28 grudnia 2015 roku
Nieaktywne odnośniki prosimy zgłaszać na  adres: info@peritusnet.eu