Skip to main content

447 strachów, czyli wstęp do okupacji Polski

Donald Trump podpisał tzw. ustawę 447, która zobowiązuje Departament Stanu USA do składania corocznych raportów na temat restytucji mienia pożydowskiego. Według niektórych analiz administracja amerykańska otrzymała w ten sposób instrument nacisku na Polskę, by należne Skarbowi Państwa mienie bezspadkowe oddawała organizacjom żydowskim. – Kongres USA uchwalił ustawę 447 dlatego, że wiele osób z tzw. przemysłu […]

Judeopolonia – żydowskie państwo w Polsce

Dla przeciętnego Polaka problem Judeopolonii po prostu nie istnieje, ponieważ nie było mu dane poznać prawdziwą historię swojej Ojczyzny. Najpierw totalitarne państwo, a teraz poprawne politycznie programy szkolne i media nie są zainteresowane, aby prawda historyczna kształtowała właściwe postawy obywateli. O niewygodnych tematach samozwańcze autorytety milczą. Publikacja ta wolna jest od takiej poprawności i w świetle […]

Auschwitz-Birkenau to nie jest polska nazwa!

Każdy, kto publicznie i wbrew faktom przypisuje polskiemu narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką lub inne zbrodnie przeciwko ludzkości, pokojowi i zbrodnie wojenne – będzie podlegał karze grzywny lub pozbawienia wolności do lat trzech.  Projekt zakłada, że jeśli sprawca działałby nieumyślnie, podlegałby karze grzywny lub ograniczeniu wolności. […]