Skip to main content

Wychowanie do samozagłady

Obserwując rozwój sytuacji na arenie międzynarodowej można dojść do wniosku, że milowymi krokami zbliża się krytyczny moment w dziejach ludzkości. Oligarchia finansowa rządząca niepodzielnie światem zachodnim czuje się już wystarczająco pewnie w dziele narzucenia „ostatecznego rozwiązania” rządzonym przez siebie społeczeństwom, oraz intensyfikowania agresji wymierzonej w te, które jeszcze nie ugięły się pod ciężarem jej dyktatu. Walka […]

Katastrofalna sytuacja rodzin w Niemczech

W sobotę w Wiesbaden w Niemczech odbyło się sympozjum naukowe pt. „Pedagogika seksualna różnorodności – Krytyka obowiązującej doktryny” zorganizowane przez stowarzyszenia „Sieć na rzecz Małżeństwa i Rodziny” i „Demokracja dla Wszystkich”. Konferencja dotyczyła „katastrofalnej sytuacji rodzin w Niemczech”.  „Co drugi związek małżeński kończy się rozwodem w okresie pierwszych 5 lat” – alarmowali przedstawiciele „Sieci”. Z […]