Skip to main content

Ostrzeżenie przed imigracją z Ukrainy

Pod koniec lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku wielu moich znajomych /i ja także/ wyjeżdżało zarobić na zachód Europy. Było nas wtedy setki tysięcy, których wyganiała z Kraju chęć poprawienia sobie bardzo niskiego standardu życia. Pracowałem w tym czasie w Szwecji i w Niemczech i wiem co to znaczy emigracja zarobkowa, tęsknota za rodziną i Krajem, uczucie […]

Dlaczego awans stał się prawie niemożliwy?

Rynek pracy przypomina społeczność, która reglamentuje awans. Kto źle zacznie zawodową ścieżkę, może utknąć na marginesie. Czy ma pan doświadczenie w korzystaniu z komputerów? – zapytał rekruter podczas rozmowy o pracę (i to na stanowisko menedżerskie) w dużej firmie informatycznej. – Nieszczególnie – odpowiedział kandydat. – Zna pan język angielski? – Nie, na studiach uczę […]