Skip to main content

447 strachów, czyli wstęp do okupacji Polski

Donald Trump podpisał tzw. ustawę 447, która zobowiązuje Departament Stanu USA do składania corocznych raportów na temat restytucji mienia pożydowskiego. Według niektórych analiz administracja amerykańska otrzymała w ten sposób instrument nacisku na Polskę, by należne Skarbowi Państwa mienie bezspadkowe oddawała organizacjom żydowskim. – Kongres USA uchwalił ustawę 447 dlatego, że wiele osób z tzw. przemysłu […]

Ustrój w okresie rozkwitu, czy kryzysu? Rzym-UE.

W dniu 5 kwietnia 2018 roku, w Auditorium Maximum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się konferencja pod tytułem “Ustrój w okresie rozkwitu czy kryzysu? Paralele: Rzym Republikański, a UE”. Poświęcona została problematyce ustroju państwa polskiego w szerszym kontekście procesów politycznych Unii Europejskiej. Myślą przewodnią łączącą poszczególne referaty była teza, że o pomyślności Polski […]

Czy Polska jest wschodzącą potęgą?

„Jednym ze znaków rozpoznawczych wschodzącej potęgi jest to, że schodzące potęgi wytaczają przeciwko niej najcięższe działa; Polska jest ważnym graczem w Europie, liderem bloku państw sprzeciwiających się potocznemu rozumieniu UE” – uważa b. dyrektor agencji Stratfor George Friedman. W poniedziałkowym numerze tygodnika „Sieci” politolog wypowiada się na temat pozycji Polski w Europie.  – Te same […]

Czy Trump uczyni Polskę wielką?

Już dawno żaden z odwiedzających Polskę przywódców zagranicznych nie wywołał nad Wisłą takiej ekscytacji. Tłumy skandujące nazwisko Trumpa na placu Krasińskich, łzy w oczach kombatantów Powstania Warszawskiego, hurrapatriotyczny chór komentarzy. Czy, jak twierdzą niektórzy, gdy opadnie fala euforii, pozostaną tylko rachunki za gaz i rakiety do spłacenia? Niekoniecznie. Tłumy Polaków, które tego pogodnego, lipcowego dnia […]

Trump, jego rewolucja i koncepcja Trójmorza

Zza oceanu łatwiej jest obserwować polską politykę, nikt tutaj nam nie mówi co mamy myśleć, jesteśmy w większości również odcięci od polskich i europejskich politycznych koterii i związanych z nimi zależności i uwikłań. Z wielkim niepokojem obserwujemy dokonujące się zmiany geopolityczne zagrażające suwerenności i bezpieczeństwu narodu polskiego. Na naszych oczach trwa cyniczna i wyniszczająca debata […]

Polonia – niewykorzystany potencjał

Polonia na całym świecie dysponuje potencjałem, który może nie tylko pomóc wspierać strategicznie polskie interesy, ale również pomóc zmieniać obraz Polski. Od ponad roku systematycznie, drążę temat propolskiego lobbingu w Stanach Zjednoczonych. Napisałem na ten temat kilka artykułów oraz miałem okazję zaprezentować pomysł powołania „rządowej lokomotywy”: instytucji, która by promowała propolski lobbing obywatelski w Ameryce […]

Info-grafika: Rok 2016 nie był najgorszym rokiem

Choć z niecierpliwością oczekujemy nowego 2017 roku, który otwiera przed nami czyste konto, nadaje wielu sprawom nowy początek oraz obiecuje wiele nowych okazji, to warto również wspomnieć najbardziej znaczące momenty minionego 2016 roku. To był z pewnością rok przełomowy – począwszy od pierwszego przejściowego miesiąca, który nadał tempo dla pełnych elektryzujących doniesień z kolejnych miesięcy. Co miesiąc media […]