Skip to main content

Czy chrześcijanin może być bogaty?

Bardzo często stawiamy sobie takie pytanie, ponieważ nie wierzymy, że można być zarazem człowiekiem bogatym i uczciwym. W przestrzeni publicznej słyszymy polityków, którzy jak mantrę powtarzają, że bogaci stają się bogatsi, ponieważ biedni stają się coraz biedniejsi.  Papież Franciszek ustanowił dwa lata temu Światowy Dzień Ubogich. O bogatych w Kościele usłyszymy najczęściej tylko wtedy, kiedy […]

Najważniejsze wydarzenia – marzec 2018

Stany Zjednoczone wprowadzają cła na stal i aluminium Niemal każdy kolejny przegląd informacji rozpoczynamy od wiadomości powiązanych z przybierającą na silę wojną handlową. Do tej pory chodziło głównie o napięcia na linii USA – Chiny, natomiast teraz problem dotyczy znacznie większej grupy krajów. Stało się tak za sprawą prezydenta Donalda Trumpa, który podjął decyzję o […]

Prognozy gospodarcze na rok 2018

Ostania bessa skończyła się w marcu 2009 roku. Nie trudno policzyć, że za dwa miesiące minie nam 9 lat wzrostów na rynkach akcji, obligacji oraz nieruchomości. Oprócz tego, że mamy równoległą hossę w aktywach, których ceny zazwyczaj poruszały się w przeciwnych kierunkach (akcje – obligacje) to i czas trwania wzrostów jest dwukrotnie dłuższy niż średnia […]

Wolność, kreatywność, gospodarka

Innowacje często koncentrują się w pewnych regionach geograficznych, nazywanych czasem „kreatywnymi klastrami”. Sięgnęliśmy po dane o urodzeniach słynnych osób, by zbadać dynamikę kreatywności w Europie między XI a XIX w. Sukces gospodarczy zwykle szedł za otwartością i demokratycznymi procedurami.  Kreatywność jest często silnie skoncentrowana w czasie i przestrzeni, przekracza natomiast granice dziedzin. W XV wieku Florencja była ojczyzną zdumiewająco licznej rzeszy autorów […]

Ostrzeżenie przed imigracją z Ukrainy

Pod koniec lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku wielu moich znajomych /i ja także/ wyjeżdżało zarobić na zachód Europy. Było nas wtedy setki tysięcy, których wyganiała z Kraju chęć poprawienia sobie bardzo niskiego standardu życia. Pracowałem w tym czasie w Szwecji i w Niemczech i wiem co to znaczy emigracja zarobkowa, tęsknota za rodziną i Krajem, uczucie […]

Upadek Dolara będzie upadkiem Zachodu

Upadek Dolara, będzie upadkiem zachodniego świata. Cały zachodni system zależności politycznych i gospodarczych opiera się na możliwości decydowania o podaży powszechnie akceptowanego pieniądza fiducjarnego. Łatwiej jest powiedzieć, czym ten pieniądz nie jest, niż czym jest poza papierkiem lub jego elektronicznym zapisem. Na pewno pieniądz fiducjarny, nie jest czymś co posiada jakąkolwiek wartość. Cała jego siła […]

Raport: upadek dolara wywoła nowy kryzys

Nowy kryzys będzie związany z upadkiem Dolara. Pośrednio taki wniosek wynika z nowego World Economic Outlook, October 2017 – wydanego przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Teoretycznie wszystko jest w porządku, świat rośnie – jednak nowy kryzys jest brany pod uwagę i poświęca się uwagę przeciwdziałaniu takiemu prawdopodobieństwu. Amerykańska supremacja opiera się na trzech elementach: potędze militarnej, […]

Co stanie się z ropą po roku 2040?

Jaki wpływ na ropę naftową będzie miało upowszechnienie się aut elektrycznych? Według scenariusza zakładającego szybkie ich wprowadzenie ceny ropy do lat 40. XXI wieku zbliżą się do obecnych cen węgla. Gdy będą przyjmować się wolno, ropa stanie się przestarzała, zanim jej zasoby się wyczerpią. Nieuchronny schyłek ropy naftowej jako głównego źródła energii na świecie jest […]

Przeciętne wynagrodzenia w gospodarce H1 2017

Średnia płaca w Polsce wynosi mniej więcej 30 złotych za godzinę pracy. Najwyższe stawki można osiągnąć, pracując w dziedzinie informacji i komunikacji, gdzie średnia przekracza 50 złotych za godzinę pracy. Najsłabiej opłacane jest administrowanie i działalność wspierająca. Na to szacunkowe porównanie pozwala podana przez GUS informacja o wielkości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w I półroczu 2017 roku (wyniosło ono 4285,84 […]

Najważniejsze wydarzenia minionych tygodni

Wybory w Niemczech: Merkel nadal u steru Chadecka koalicja CDU/CSU zdobyła 33% głosów w wyborach parlamentarnych w Niemczech. Dla polityków dowodzonych przez Angele Merkel oznacza to utrzymanie pierwszej pozycji, natomiast sam wynik jest o 8,5 punktu procentowego gorszy niż w poprzednich wyborach. Spadło również poparcie dla socjaldemokratów, którzy uplasowali się na 2 miejscu z wynikiem 20,5% […]