Skip to main content

Petrodolary, czyli więcej krwi za ropę…

Stany Zjednoczone Ameryki Północnej za prezydentury Donalda Trumpa nie zwolniły w zaspokajaniu swoich apetytów. Jako samozwańczy strażnik „światowego pokoju” zaogniają, podpalają i oczywiście gaszą wszelkie zarzewia buntu i lokalne konflikty. Tych, którzy są oporni, niszczy się za pomocą sankcji gospodarczych i izolacji. Jeśli dalej nie rozumieją, że demokracja liberalna oparta na globalnych koncernach i pożyczkach […]

Upadek Dolara będzie upadkiem Zachodu

Upadek Dolara, będzie upadkiem zachodniego świata. Cały zachodni system zależności politycznych i gospodarczych opiera się na możliwości decydowania o podaży powszechnie akceptowanego pieniądza fiducjarnego. Łatwiej jest powiedzieć, czym ten pieniądz nie jest, niż czym jest poza papierkiem lub jego elektronicznym zapisem. Na pewno pieniądz fiducjarny, nie jest czymś co posiada jakąkolwiek wartość. Cała jego siła […]