Skip to main content

Przechwytywanie władzy przez system

Ekspansja lobbies, kupowanie polityków, najazd na władzę sądowniczą, kontrola systemu informacji społeczeństwa i manipulacja pracami naukowymi to niektóre spośród najważniejszych instrumentów przechwytywania władzy politycznej przez wielkie korporacje. Ogół tych instrumentów stwarza jednak w ostatniej instancji potężniejszy mechanizm, który wiąże je z sobą i nadaje im systemowy charakter: jest nim zawłaszczanie rezultatów działalności gospodarczej za pośrednictwem […]

Państwo powinno uwolnić ludzi od biedy

Kiedyś mieszkańcy Stanów Zjednoczonych wydali wojnę ubóstwu. Sukces odniesiony w tej wojnie nie ma sobie równego. Nie nazywali tego zresztą wojną przeciw ubóstwu. Mówili raczej, że usiłowali “promować ogólny dobrobyt”, zaś instrumentem, jakim się do tego celu posłużyli, była nowa Konstytucja dla rządu o ściśle ograniczonej władzy. Rząd miał chronić życie i własność prywatną, zapewniając […]

Zadłużenie przekroczyło bilion złotych i rośnie

Już na koniec 2016 roku zadłużenia sektora finansów publicznych po raz pierwszy w historii przekroczyło bilion złotych. Kwartał później dług wzrósł o kolejne 10 miliardów złotych, aczkolwiek tempo jego przyrostu wyraźnie spowolniło. Na koniec marca państwowy dług publiczny sięgnął 975,27 mld złotych i był o ponad 10 miliardów złotych większy niż kwartał wcześniej – poinformowało […]

Przyrost długu to ograniczanie suwerenności

Polityka gospodarcza Prawa i Sprawiedliwości jest przeciwskuteczna. Nie da się równolegle finansować zwiększonych wydatków socjalnych, zadłużać się i myśleć o obniżeniu podatków przez zmniejszenie kwoty wolnej od podatku. Od samego początku było wiadomo, że tego nie da się zbilansować, wszystko co można było zrobić to zwiększyć zadłużenie kraju. To jest dzisiaj największy problem. Polityka przyrostu […]