Skip to main content

Polska bankowość w liczbach I kw. 2018

Oddajemy w Wasze ręce nowy raport PRNews.pl „Polska bankowość w liczbach – I kw. 2018”. Na blisko 50 stronach znajdziecie najważniejsze liczby z 16 obszarów tematycznych wraz z ich omówieniem. Tradycyjnie zamieściliśmy tu unikatowe dane, których nie publikują NBP, KNF czy ZBP. Należą do nich m.in. zestawienia dotyczące kont, kart, bankowości internetowej czy mobilnej w podziale […]

Polska bankowość w liczbach – III kw. 2017

Oddaję w Wasze ręce nowy raport „Polska bankowość w liczbach – III kw. 2017”. Jest to wersja złożona do pliku PDF, którą można pobrać na dysk. Znajdziecie tu dane liczbowe aż z 17 obszarów tematycznych. Nowością w tym wydaniu są m.in. dane o kredytach mieszkaniowych czy o liczbie obcokrajowców obsługiwanych przez banki.  Tradycyjnie znajdziecie tu unikalne […]

Dlaczego Islandia stała się bogatym krajem?

Gospodarka Islandii nie przestaje pozytywnie zaskakiwać. W ubiegłym roku wzrost PKB wyspiarskiego kraju okazał się najwyższy od wybuchu kryzysu. Udział w budowaniu gospodarki kraju wulkanów mają tysiące mieszkających tam Polaków. Według wstępnych danych podanych przez islandzki urząd statystyczny w 2016 r. realny PKB tego kraju wzrósł o 7,2%. W samym czwartym kwartale niewyrównany sezonowo wzrost wyniósł […]

Przyrost długu to ograniczanie suwerenności

Polityka gospodarcza Prawa i Sprawiedliwości jest przeciwskuteczna. Nie da się równolegle finansować zwiększonych wydatków socjalnych, zadłużać się i myśleć o obniżeniu podatków przez zmniejszenie kwoty wolnej od podatku. Od samego początku było wiadomo, że tego nie da się zbilansować, wszystko co można było zrobić to zwiększyć zadłużenie kraju. To jest dzisiaj największy problem. Polityka przyrostu […]

Raport: Oszczędności w III kwartale 2016

Trzeci kwartał 2016 roku przyniósł wzrost oszczędności polskich gospodarstw domowych. W ciągu trzech miesięcy ich wartość powiększyła się o ponad +22 mld zł, co odpowiada dynamice na poziomie +1,9%. Wartość oszczędności na koniec września sięgnęła 1228,8 mld zł, o +7,8% więcej niż rok wcześniej. Dodatnią dynamikę obserwowaliśmy we wszystkich ośmiu wyodrębnionych segmentach oszczędności. Po raz pierwszy od zmiany […]