Ustawa dotycząca przyznania Departamentowi Stanu możliwość wpierania organizacji międzynarodowych zajmujących się odzyskiwaniem żydowskich majątków czeka na podpis Donalda Trumpa. Jest to najprawdopodobniej odpowiedź na dekret ministra Patryka Jakiego, dot. rekompensaty niektórych krzywd wyrządzonych osobom fizycznym wskutek przejęcia nieruchomości lub zabytków ruchomych przez władze komunistyczne po 1944 r. Stop Act HR 1226 Richard Widerynski – Former President of […]