Skip to main content

M.Wielomska: Kolonializm i niewolnictwo cyfrowe

Po epoce kolonializmu ziemi, a następnie kolonializmu pracy, wchodzimy w nową epokę kolonializmu danych. Jest to trzecia formacja, w której źródłem bogactwa już nie jest ziemia, nie jest praca, ale mają być dane. Jest to moment transformacji do nowego systemu społecznego, dla którego nie ma jeszcze nazwy. Musimy wiedzieć jak ten proces się dokonuje, jakie […]

ks. S.Koczwara: Postanowiono zabić Polskę

ks. Stanisław Koczwara: POSTANOWIONO ZABIĆ POLSKĘ I mamy prawo i obowiązek zapytać: Co z Polską? Na jakim etapie wydarzeń paschalnych znajduje się teraz? Musimy skonstatować, że Polska weszła w cykl męki, powolnego uśmiercania, odziana w śmiertelny całun i złożona do grobu. Pozostaje jeszcze pieczęć przybita na otworze grobowca w postaci przyjęcia wszelkich wynaturzeń cielesnych i […]