Ramka_WolneLektury

Hans Christian Andersen  |  Adam Asnyk  |  Honoré de Balzac  |  Miłosz Biedrzycki
Tadeusz Boy-Żeleński  |  Miguel de Cervantes Saavedra  |  Anton Czechow  |  Józef Czechowicz
Maria Dąbrowska  |  Daniel Defoe  |  Antonina Domańska  |  Johann Wolfgang von Goethe
Wiktor Teofil Gomulicki  |  Stefan Grabiński  |  Jacob i Wilhelm Grimm  |  E. T. A. Hoffmann
Bruno Jasieński  |  Joseph Mohr  |  Franciszek Karpiński  | Jan Kasprowicz  |  Rudyard Kipling
Jan Kochanowski  |  Maria Konopnicka  |  Ignacy Krasicki  |  Antoni Lange  |  Teofil Lenartowicz
Bolesław Leśmian  |  Gustav Meyrink  |  Adam Mickiewicz  |  Mendele Mojcher-Sforim
Molière (Molier)  |  Jan Andrzej Morsztyn  |  Alfred de Musset  |  Cyprian Kamil Norwid
Artur Oppman  |  Eliza Orzeszkowa  |  Platon  |  Edgar Allan Poe  |  Bolesław Prus
Władysław Stanisław Reymont  |  Henryk Sienkiewicz  |  Juliusz Słowacki
Robert Louis Stevenson  |  William Makepeace Thackeray
Mark Twain  |  Stefan Żeromski

Ramka_Otwarte-zasoby

Ramka_Open-culture

Ramka_AudioBook-Treasury