Po epoce kolonializmu ziemi, a następnie kolonializmu pracy, wchodzimy w nową epokę kolonializmu danych. Jest to trzecia formacja, w której źródłem bogactwa już nie jest ziemia, nie jest praca, ale mają być dane. Jest to moment transformacji do nowego systemu społecznego, dla którego nie ma jeszcze nazwy. Musimy wiedzieć jak ten proces się dokonuje, jakie są jego źródła, jakie założenia i co z niego logicznie wynika. Wtedy będziemy wiedzieć jakie mamy możliwości działania oraz czy chcemy go kontynuować.

Magdalena Ziętek-Wielomska
KOLONIALIZM 3.0 NIEWOLNIXTWO CYFROWE

Więcej na kanale fundacji Pro Vita Bona