ks. Stanisław Koczwara:

POSTANOWIONO ZABIĆ POLSKĘ

I mamy prawo i obowiązek zapytać: Co z Polską? Na jakim etapie wydarzeń paschalnych znajduje się teraz? Musimy skonstatować, że Polska weszła w cykl męki, powolnego uśmiercania, odziana w śmiertelny całun i złożona do grobu. Pozostaje jeszcze pieczęć przybita na otworze grobowca w postaci przyjęcia wszelkich wynaturzeń cielesnych i duchowych, wśród fanfar, hucznych parad, zapewnień polskiego niewolniczego społeczeństwa, że wreszcie jest wolne, co w języku tych, co żądają śmierci ojczyzny oznacza jedno – problem Polski został rozwiązany. Trzeba tylko jeszcze ze strony ludzi Kościoła gestu umycia rąk, o co nie trudno, bo dziś od Piłatów w kościele polskim i Powszechnym aż się roi…

POLSKA WESZŁA NA DROGĘ POGARDY BOGA

Wielu spośród nas nie wierzy własnym oczom. Jak to w Katolickiej Polsce Królestwie Maryi, takie rzeczy mają miejsce, że bluźni się publicznie Bogu i Jego prawom, a tu na naszych oczach spełniają się słowa proroka Izajasza: ” jakże to miasto wierne stało się nierządnicą…

..Bo Polska zamiast pójść drogą Chrześcijan z pierwszych wieków, co idolom tego świata mówili nie, niestety weszła na tą drogę pogardy Boga i zniewolenia człowieka.

KAŻDE POKOLENIE MUSI ZDOBYWAĆ WOLNOŚĆ NA NOWO

W rok po zakończeniu działań wojennych padło proroctwo z ust polskiego kapłana: “Polska urośnie do znaczenia potęgo moralnej i będzie natchnieniem przyszłości Europy, jeżeli nie ulegnie bezbożnictwu, a w rozgrywce duchów pozostanie niezachwianie po stronie Boga. Nie zaprzęgajcie się w jarzmo z niewierzącymi.”

Więcej na kanale YouTube “Tylko prawda jest ciekawa”


Stanisław Koczwara (ur. 23.11.1958) – polski duchowny katolicki, kapłan diecezji zamojsko-lubaczowskiej, doktor habilitowany, były wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, specjalność naukowa: archeologia chrześcijańska, dzieje Kościoła w starożytności. Pochodzi ze Stalowej Woli. 15 grudnia 1984 roku otrzymał w Lublinie święcenia kapłańskie. Został duchownym diecezji zamojsko-lubaczowskiej. W roku 1993, na podstawie napisanej pod kierunkiem Jana Śrutwy rozprawy pt. Likwidacja schizmy akacjańskiej, uzyskał na Wydziale Teologii KUL stopień naukowy doktora nauk teologicznych. Otrzymał także stopień naukowy doktora habilitowanego.

Był nauczycielem akademickim w Instytucie Historii Kościoła Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Arcybiskup Józef Życiński pozbawił go misji kanonicznej „za nauczanie niezgodne z papieską wizją Kościoła i antysemickie wypowiedzi”. Wcześniej odwołano go ze stanowiska wykładowcy Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie. Otrzymał także zakaz wygłaszania kazań w kościele akademickim KUL.

Został profesorem Instytutu Teologicznego w Wilnie, który nie miał na Litwie statusu szkoły wyższej i został zlikwidowany w 2016. W marcu 2021 roku został upomniany przez diecezję zamojsko-lubaczowską za to, że podczas mszy świętej zaczął obwiniać ofiary księży-pedofili o ataki na Kościół.

źródło: Wikipedia