Dobiega końca rok, który w bankowości upłynął pod znakiem pandemii i rekordowo niskich stóp procentowych. Banki zmuszone były zrewidować część prognoz, przyspieszyć prace nad innowacyjnymi produktami i wprowadzić nowe procedury.

Natomiast klientom banków rok 2020  będzie się kojarzył przede wszystkim z rosnącymi opłatami – wiele banków dokonało korekt w tabelach, podnosząc ceny za obsługę kont i kart. Mimo tego, z zebranych danych wynika, że sprzedaż w III kwartale nie była najgorsza. Banki udzieliły finansowania hipotek na kwotę 14,1 mld zł, tradycyjnie przybyło rachunków i kart, a bankowość elektroniczna pobiła kolejne rekordy.

Oddaję w Państwa ręce ostatni w tym roku raport z cyklu „Polska bankowość w liczbach”. Tym razem podsumowujemy III kwartał 2020 r. Kolejny raport ukaże się już po Nowym Roku, kiedy banki opublikują wyniki za 2020 r.

Pobierz raport
“Polska bankowość w liczbach – III kw. 2020”


AKTYWA BANKÓW W III KWARTALE 2020 ROKU

Dobiega końca sezon wyników kwartalnych, więc tradycyjne zaglądamy do raportów finansowych banków giełdowych działających w Polsce. Poniżej prezentujemy aktywa jednostkowe banków notowanych na GPW. 

Choć większość banków zanotowała spore wzrosty w ujęciu rok do roku, to w zestawieniu nie doszło do przetasowań. Największym bankiem pod względem aktywów pozostaje niezmiennie PKO Bank Polski, którego aktywa wynosiły na koniec września 346 mld zł. Drugie miejsce zajmuje Bank Pekao, z aktywami na poziomie 223 mld zł, a kolejne Santander Bank Polska. Jego aktywa na koniec III kwartału 2020 r. wynosiły 196 mld zł.

Po ostatnich fuzjach i przejęciach rynek względnie się ustabilizował. Na razie nie widać na horyzoncie kolejnych okazji do przejęć. Co prawda wkrótce z rynku znikną dwie bankowe marki, ale nie wpłynie to na pozycję instytucji w zestawieniu. Mowa o TMUB, które zostanie wchłonięte przez Alior Bank i BGŻOptima, które zostanie przeniesione do BNP Paribas.

Wielkość aktywów banków działających w Polsce (dane jednostkowe) – III kw. 2020 r. (w tys. zł)
Bank III kw. 2020 II kw. 2020 III kw. 2019 Zmiana k/k Zmiana r/r
PKO BP 346 287 000 348 685 000 311 444 000 -0,69% 11,19%
Bank Pekao 223 433 734 227 290 681 191 648 300 -1,70% 16,59%
Santander Bank Polska 196 767 454 194 302 696 177 444 112 1,27% 10,89%
ING Bank Śląski 180 460 300 176 219 300 151 639 700 2,41% 19,01%
mBank 173 841 152 174 380 077 150 570 225 -0,31% 15,46%
BNP Paribas 117 930 857 115 202 109 104 404 835 2,37% 12,96%
Bank Millennium 101 320 164 101 514 403 87 277 330 -0,19% 16,09%
Alior Bank 77 196 090 77 160 857 76 577 530 0,05% 0,81%
Citi Handlowy 60 013 320 60 776 629 51 892 083 -1,26% 15,65%
Getin Bank 48 057 757 51 313 267 53 616 064 -6,34% -10,37%
BOŚ Bank 20 487 302 19 539 293 18 273 824 4,85% 12,11%
Idea Bank 15 048 962 15 706 852 18 777 855 -4,19% -19,86%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów kwartalnych

LICZBA KLIENTÓW W BANKACH W III KWARTALE 2020 ROKU

Banki uniwersalne obsługują łącznie 48,5 mln klientów, z czego 45,3 mln w segmencie detalicznym – wynika z danych zebranych po III kwartale 2020 r. przez serwis PRNews.pl. Najwięcej klientów obsługują PKO BP, Bank Pekao i Santander Bank Polska. 

Tradycyjnie na początek przypomnijmy, że liczby te są tak wysokie, bo klientem dla banku są nie tylko osoby fizyczne, ale także różnego rodzaju instytucje. To m.in. korporacje, firmy, miasta, gminy, szkoły czy stowarzyszenia. Na dodatek część klientów dubluje się między bankami, a każda instytucja liczy klienta jako „swojego”. Dlatego liczby tych nie da się zestawić np. 1:1 z liczbą ludności Polski.

Największym bankiem w kraju pod względem liczby obsługiwanych klientów pozostaje niezmiennie PKO Bank Polski. Obsługuje ponad 11 mln podmiotów, z czego 10,5 w segmencie detalicznym. Na drugim miejscu jest Bank Pekao z liczbą 5,7 mln klientów (5,4 mln to klienci indywidualni), a na kolejnym Santander Bank Polska, który obsługuje 5,1 mln, z czego 4,7 mln w detalu.

Liczba klientów ogółem
Bank III kw. 2020 II kw. 2020 III kw. 2019 Zmiana k/k Zmiana r/r
PKO BP i Inteligo 11 046 000 10 996 600 10 886 000 49 400 160 000
Bank Pekao 5 741 705 5 691 643 5 625 915 50 062 115 790
Santander Bank Polska 5 191 321 5 147 303 5 005 054 44 018 186 267
ING Bank Śląski 4 700 000 4 648 000 4 728 000 52 000 -28 000
mBank 4 679 587 4 690 410 4 616 000 -10 823 63 587
Alior Bank i TMUB 4 512 902 4 440 715 4 290 065 72 187 222 837
Bank Millennium 3 965 196 3 916 177 2 760 683 49 019 1 204 513
BNP Paribas 3 910 900 3 918 300 3 800 000 -7 400 110 900
Santander CB 1 993 416 2 032 803 2 145 511 -39 387 -152 095
Credit Agricole Bank Polska 1 620 000 1 650 000 1 756 176 -30 000 -136 176
Bank Pocztowy 902 521 931 416 963 124 -28 895 -60 603
BOŚ 222 400 224 200 243 500 -1 800 -21 100
Razem: 48 485 948 48 287 567 46 820 028 198 381 1 665 920
Źródło: PRNews.pl
Liczba klientów indywidualnych
Bank III kw. 2020 II kw. 2020 III kw. 2019 Zmiana k/k Zmiana r/r
PKO BP i Inteligo 10 508 000 10 465 700 10 401 000 42 300 107 000
Bank Pekao 5 434 134 5 388 766 5 349 673 45 368 84 461
Santander Bank Polska 4 743 041 4 698 385 4 610 781 44 656 132 260
Alior Bank i TMUB 4 278 399 4 211 010 4 075 953 67 389 202 446
ING Bank Śląski 4 215 000 4 133 000 4 288 000 82 000 -73 000
mBank 4 099 820 4 086 000 3 979 263 13 820 120 557
Bank Millennium 3 859 084 3 810 561 2 693 843 48 523 1 165 241
BNP Paribas 3 614 600 3 626 700 3 500 000 -12 100 114 600
Santander CB 1 936 331 1 977 819 2 091 847 -41 488 -155 516
Credit Agricole 1 590 000 1 620 000 1 725 047 -30 000 -135 047
Bank Pocztowy 870 072 898 358 930 541 -28 286 -60 469
BOŚ 201 500 202 700 223 900 -1 200 -22 400
Razem: 45 349 981 45 118 999 43 869 848 230 982 1 480 133
Źródło: PRNews.pl