Konferencja objęta Patronatem Wicemarszałka Sejmu Pana Stanisława Tyszkę.
Organizator: Fundacja im. płk. Ignacego Matuszewskiego
Miejsce: Warszawa, 12 listopada 2018 roku

Program:

Piotr Szlachtowicz (Wielka Brytania)
Państwo Polskie a młoda emigracja do Wielkiej Brytanii. Nadzieje i rozczarowania

Agnieszka Wolski ( Niemcy)
Polacy i Polonia w Niemczech po 3 latach “Dobrej Zmiany”

Adam Chajewski (Litwa)
Niewypełnianie traktatu polsko- litewskiego z 1994 roku

Maria Tiszkowska (Białoruś)
Krzewienie polskości na Białorusi. Działalność Związku Polaków na Białorusi.

Tomasz Sommer (Polska)
Sowietyzacja polskich dzieci w czasach stalinizmu. Nieznana karta z historii Polaków na Wschodzie

Dariusz Rutka (USA)
Pomnik Katyński- ostatni bastion polskości

Stanisław Matejczuk (USA)
Polska polityka historyczna w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej

Marek Błażejak (Niemcy)
Polityka historyczna Polski i Izraela z perspektywy Polish Media Issues

Marek Kurek (Francja)
O Polonii znad Sekwany

Anna Wójtowicz (USA)
Rozbijanie Polonii na przykładzie Chicago

Stanisław Frej (Kanada)
Wykorzystywanie Polonii do rozgrywek politycznych w Polsce
Wizerunek i szkody obecnej władzy

Witold Rosowski (USA)
Polscy emeryci w USA- przykład jaskrawej krzywdy i niesprawiedliwości

Marek Durda (USA)
Walka Polonii o zachowanie tradycji w Kościele Katolickim
Wydarzenia w Parafii Św. Katarzyny Aleksandryjskiej na Brooklynie

Grzegorz Braun (Polska)
Do Niepodległości przez Gietrzwałd

Stanisław Michalkiewicz (Polska)
Reprezentacja polityczna Polonii w Polsce

Edward Wojciech Jeśman (USA)
Ustawa S.447 i jej reperkusje dla przyszłości Polski

Jerzy Ząbkiewicz (Polska)
Zasoby Przesmyku Suwalskiego i ich geopolityczne znaczenie

Teresa Adamska (Polska)
Prawo stanowione w Polsce a zagrożenia dla własności Jej Obywateli

Krzysztof Tytko (Polska)
Wielkość niewykorzystanego potencjału zalegającego w polskiej ziemi do odbudowy Narodowego Bogactwa

Podsumowanie Konferencji, powołanie zespołów zadaniowych
krótkie wystąpienia końcowe, propozycje dokumentów końcowych.