Skip to main content

Auschwitz-Birkenau to nie jest polska nazwa!

Każdy, kto publicznie i wbrew faktom przypisuje polskiemu narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką lub inne zbrodnie przeciwko ludzkości, pokojowi i zbrodnie wojenne – będzie podlegał karze grzywny lub pozbawienia wolności do lat trzech.  Projekt zakłada, że jeśli sprawca działałby nieumyślnie, podlegałby karze grzywny lub ograniczeniu wolności. […]

Kluska: Pieniądze nie są dla mnie celem

Oni tam w Brukseli, bez żadnego mandatu społeczeństwa, wymyślają regulacje, które nie podlegają żadnej kontroli. Jan Paweł II dawno temu przestrzegał, że jeżeli prawo będzie tworzone bez opamiętania i będzie chęć regulowania wszystkiego, to w konsekwencji zrodzi to kolejny system totalitarny – podkreśla w rozmowie z portalem WNP.PL Roman Kluska, przedsiębiorca, twórca i były prezes […]

Ostrzeżenie przed imigracją z Ukrainy

Pod koniec lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku wielu moich znajomych /i ja także/ wyjeżdżało zarobić na zachód Europy. Było nas wtedy setki tysięcy, których wyganiała z Kraju chęć poprawienia sobie bardzo niskiego standardu życia. Pracowałem w tym czasie w Szwecji i w Niemczech i wiem co to znaczy emigracja zarobkowa, tęsknota za rodziną i Krajem, uczucie […]

Czy Polska jest wschodzącą potęgą?

„Jednym ze znaków rozpoznawczych wschodzącej potęgi jest to, że schodzące potęgi wytaczają przeciwko niej najcięższe działa; Polska jest ważnym graczem w Europie, liderem bloku państw sprzeciwiających się potocznemu rozumieniu UE” – uważa b. dyrektor agencji Stratfor George Friedman. W poniedziałkowym numerze tygodnika „Sieci” politolog wypowiada się na temat pozycji Polski w Europie.  – Te same […]

Upadek Dolara będzie upadkiem Zachodu

Upadek Dolara, będzie upadkiem zachodniego świata. Cały zachodni system zależności politycznych i gospodarczych opiera się na możliwości decydowania o podaży powszechnie akceptowanego pieniądza fiducjarnego. Łatwiej jest powiedzieć, czym ten pieniądz nie jest, niż czym jest poza papierkiem lub jego elektronicznym zapisem. Na pewno pieniądz fiducjarny, nie jest czymś co posiada jakąkolwiek wartość. Cała jego siła […]

Niezwykle niebezpieczne dla Polski projekty ustaw

Ustawa dotycząca przyznania Departamentowi Stanu możliwość wpierania organizacji międzynarodowych zajmujących się odzyskiwaniem żydowskich majątków czeka na podpis Donalda Trumpa. Jest to najprawdopodobniej odpowiedź na dekret ministra Patryka Jakiego, dot. rekompensaty niektórych krzywd wyrządzonych osobom fizycznym wskutek przejęcia nieruchomości lub zabytków ruchomych przez władze komunistyczne po 1944 r. Stop Act HR 1226 Richard Widerynski – Former President of […]

Najnikczemniejszy z podatków

Historia ludzkości to zarazem historia celowego psucia pieniądza. Nie chodzi mi tu wcale o fałszerzy, bo ich aktywność w skali dziejów to zaledwie namiastka wobec tego, co czynili rządzący wespół z bankierami. Krew mnie zalewa! Sięgam po kolejny podręcznik z podstaw ekonomii i niemal w każdym to samo. Obojętnie – dla uczniów czy studentów – podobna, […]

Globalny alfabet, czyli przegląd roku 2017

Krwawe ataki terrorystyczne, zmiany rządów w wyniku wyborów i zamachów stanu, brzemienne w skutkach decyzje liderów oraz nieustanna promocja moralnej zgnilizny. Rok okrągłych rocznic – z jednej strony bolszewickiej rewolucji, powstania masonerii i antykatolickiego wystąpienia Lutra, z drugiej zaś objawień fatimskich – był dla świata trudny. Co się wydarzyło? Kto umocnił swoją pozycję? Kto stracił […]