99% populacji to owce przeznaczone do strzyżenia w czasie pokoju i na rzeź w czasie wojny. Politycy i biurokraci to owczarki. Właścicielem farmy jest światowa finansjera. 

M: Wybudowałam pięć domków na Lanzarote, aby je wynajmować. To dobry interes. Na Lanzarote cały rok jest ciepło i nie pada deszcz. Obok kilka innych osób wybudowało takie same domki. Nie mieszkają na Lanzarote. Prosili, abym także administrowała ich domkami. Zgodziłam się. Podpisałam dziesięć całorocznych umów najmu na wszystkie domki. Moje i administrowane. Moi klienci nie wiedzą, kiedy będą z nich korzystać. Jednak w umowie zapisałam, że o ich przyjeździe muszę być uprzedzana. Mam dziesięć domków i dziesięć umów. Ale wiem także, że moi najemcy mają tylko miesiąc urlopu w roku. Nie jestem głupia. Podpisuję dalsze roczne umowy najmu na domki od numeru 11 do 100. Na domki, których nie ma. Wiem, że nigdy nie przyjeżdża na raz więcej niż dziesięć osób (mają tylko miesiąc urlopu). Czuję się bezpieczna. Jeśli jednak zdarzy się, że przyjedzie więcej niż 10 osób, to pożyczam domek od sąsiada – on robi to samo. Wzajemnie ratujemy się w potrzebie.

C: A jeśli przyjadą wszyscy na raz i sprawa się wyda? 

M: Za oszustwo pójdę za kraty. Oczywiście najemcy będą mnie skarżyć na drodze cywilnej o odszkodowania, bo jeśli wynajęli domki na rok, to pieniądze z podnajmu należały się im.

Bankom to nie grozi. Są ode mnie sprytniejsze. Ja działam niezgodnie z prawem. Banki działają zgodnie z prawem. Zgodnie z prawem bankowym. Nie grożą im ani procesy karne, ani cywilne. Prawo bankowe przewiduje, że bank może udzielić kredytów na kwotę dziesięć razy większą, niż suma realnych środków pieniężnych (własnych i zdeponowanych), które posiada. Jeśli kapitał (własne środki) banku wynosi pięć milionów j.p. (jednostek pieniężnych) i zdeponowano w nim pięć milionów j.p. to bank może pożyć dziesięć milionów j.p. i udzielić kredytów na sto milionów j.p.

Porównując z moimi domkami:

 • moje domki to kapitał banku (pięć milionów j.p.),
 • domki administrowane to lokaty (oszczędności klientów),
 • wynajem dziesięciu domków to pożyczki,
 • wynajem dziewięćdziesięciu fikcyjnych domków to kredyt,
 • pomoc sąsiedzka to pożyczki międzybankowe.

C: Czy nikt tych banków nie kontroluje… ? 

Joanna Carignan, Izabela Litwin: ZANIM WYJDZIEMY NA ULICĘ – ROZMOWY O EKONOMII (I)

Joanna Carignan, Izabela Litwin: ZANIM ZNAJDZIEMY SIĘ NA ULICY – ROZMOWY O EKONOMI (II)

Od Autorek:

Jeśli nie możesz odnaleźć się w „wyścigu szczurów”,
Jeśli martwisz się o następną ratę kredytową,
Jeśli usiłujesz oszczędzać na „czarną godzinę”,
Jeśli wydaje Ci się, że jesteś nieudacznikiem,
który nie potrafi być bezwzględny, nieczuły i cyniczny,
Ta książeczka jest dla Ciebie!

Od Wydawcy:

W książce przedstawiono mechanizmy ekonomiczne, a przede wszystkim finansowe, obowiązujące w obecnym światowym systemie gospodarczym. W szczególności zaś omówiono:

 • funkcjonowanie pieniądza dłużnego,
 • funkcjonowanie pieniądza dłużnego odsetkowego,
 • mechanizm kreacji pieniądza przez banki,
 • działalność NBP jako emitenta pieniądza,
 • przyczyny zniewolenia ekonomicznego ludzi i społeczeństw,
 • powstawanie długu publicznego,

oraz przedstawiono sposoby przeciwdziałania tym mechanizmom. Wszystkie te zagadnienia omówiono na przykładach z życia codziennego.