Trzeci kwartał 2016 roku przyniósł wzrost oszczędności polskich gospodarstw domowych. W ciągu trzech miesięcy ich wartość powiększyła się o ponad +22 mld zł, co odpowiada dynamice na poziomie +1,9%. Wartość oszczędności na koniec września sięgnęła 1228,8 mld zł, o +7,8% więcej niż rok wcześniej.

Dodatnią dynamikę obserwowaliśmy we wszystkich ośmiu wyodrębnionych segmentach oszczędności. Po raz pierwszy od zmiany systemu emerytalnego z początku 2014 roku, największy udział w przyroście miały środki zgromadzone w Otwartych Funduszach Emerytalnych. Miesiące wakacyjne przyniosły powrót dobrej koniunktury na warszawskiej giełdzie, podczas których główny indeks WIG zyskał w sumie ponad +7%. Dzięki temu dobre wyniki wypracowały OFE, które swoją konstrukcją bardziej przypominają fundusze akcji polskich. Wypracowany w III kwartale wynik z zarządzania powiększył aktywa OFE o +8,1 mld zł. Jednocześnie fundusze muszą regularnie przekazywać do ZUS środki w ramach tzw. suwaka bezpieczeństwa. Ponieważ ich wartość przekracza sumę środków przelanych z ZUS w ramach składek, wartość aktywów w III kwartale powiększyła się w nieco mniejszym stopniu – w sumie o +7,98 mld zł (+5,9%).

W tym czasie istotnie wzrosły także oszczędności ulokowane w funduszach inwestycyjnych, którym także sprzyjała niezła koniunktura na rynkach. Poza tym III kwartał br. przyniósł wzrost popularności tych rozwiązań, do których klienci wpłacili netto +3,7 mld zł. W ciągu 3 miesięcy wartość aktywów gospodarstw domowych ulokowanych w funduszach inwestycyjnych powiększyła się o +4,4 mld zł, czyli o +4,3%, do 106,2 mld zł na koniec września.

W ujęciu wartościowym do wzrostu oszczędności istotnie przyłożyły się także depozyty złotowe i walutowe (+4,4 mld zł). Jednak dynamika wyraźnie spadła, do zaledwie +0,6% w III kwartale. Dodatnią dynamikę udało się osiągnąć dzięki przyrastającym środkom trzymanym na rachunkach bieżących i ROR-ach, na których gospodarstwa domowe na koniec września br. zgromadziły 378,4 mld zł. To jednak tylko o +7,4 mld zł więcej niż trzy miesiące wcześniej, podczas gdy w trzech poprzednich kwartałach depozyty rosły po kilkanaście miliardów złotych. Jednocześnie, drugi kwartał z rzędu, spadła wartość środków ulokowanych na depozytach terminowych, tym razem o -3,0 mld zł, do 320,2 mld zł na koniec września. Istotnie mniejszy niż w poprzednich kwartałach udział w przyroście oszczędności miała gotówka. W ciągu 3 miesięcy jej wartość w portfelach polskich gospodarstw domowych wzrosła o zaledwie +2,3 mld zł do 165,5 mld zł, najmniej od I kwartału 2014 roku.

źródło: Analizy.pl