Kolejne wyroki pokazują, że banki mają coraz większy problem. Sądy orzekają na korzyść frankowiczów, kształtując nową linię orzeczniczą. To może oznaczać straty znacznie boleśniejsze od jakiejkolwiek politycznej interwencji. Sądy mogą bowiem nie tylko przewalutować kredyty, ale i sprawić, że banki będą musiały oddać klientom wszystkie raty, nie dostając nic w zamian. 

29 kwietnia – Sąd Rejonowy w Warszawie usuwa klauzulę indeksacyjną z umowy kredytu walutowego, zmieniając go w złotowy, oprocentowany LIBOR-em. 20 lipca we Wrocławiu zapada podobny wyrok, po którym kredyt może się zamienić w złotowy, ale tym razem ze stałym oprocentowaniem. 22 sierpnia Sąd Okręgowy w Warszawie uznaje kredyt frankowy za nieważny. 8 września Sąd Najwyższy ostatecznie utrzymuje nieważność Bankowego Tytułu Egzekucyjnego, na podstawie którego bank chciał zwindykować klienta niespłacającego kredytu walutowego. To tylko kilka najważniejszych wyroków z ostatnich miesięcy związanych z tzw. kredytami frankowymi.

W ten sposób wykuwa się linia orzecznicza ws. tzw. kredytów frankowych. I choć większość wyroków jest nieprawomocna, wygląda na to, że ostatecznie sądy staną po stronie kredytobiorców. I to nie dlatego, że nie mieli pojęcia o ryzyku walutowym czy wprowadzono ich w błąd przy braniu kredytów. Gwoździem do trumny banków jest konstrukcja tzw. klauzuli indeksacyjnej, która nie spełnia wymogów prawa chroniącego konsumentów.

Klauzula indeksacyjna w kredycie walutowym

Po co taka klauzula w umowie? To efekt tego, że kredyty, które mają frankowicze, nie są tak naprawdę kredytami walutowymi. To w znakomitej większości tzw. kredyty indeksowane, w których kwota kredytu jest określona w złotych, ale już saldo zadłużenia we frankach szwajcarskich. Konieczna zatem jest klauzula, która mówi o tym, jak przeliczyć kwotę kredytu na franki, a potem jak z sumy zadłużenia ustalać raty do spłaty w złotych. To właśnie klauzula indeksacyjna.

Podobne zapisy konieczne były także w kredytach denominowanych, choć tam pożyczona kwota wyrażona była w walucie i nie wymagała indeksacji. Przeliczenia dokonywano tylko przy wypłacie środków i do ustalania rat.

Typ kredytu Waluta kwoty kredytu w umowie Waluta określenia salda zadłużenia Waluta uruchomienia kredytu Podstawa ustalenia wysokości raty Waluta płatności raty
Złotowy PLN PLN PLN PLN PLN
Walutowy CHF CHF CHF CHF CHF
Indeksowany (waloryzowany) PLN CHF PLN CHF PLN/CHF
Denominowany CHF CHF PLN CHF PLN/CHF

źródło: Rzecznik Finansowy

Problem w tym, że banki, i to praktycznie wszystkie na rynku, przeliczenia kursowe oparły na własnych, wewnętrznych tabelach kursowych. I takie odniesienie pojawiło się w umowach, ale zabrakło w nich reguł, jak takie kursy w tabeli banku są wyznaczane. W rezultacie bank de facto miał dowolność w ich ustalaniu, bo nie wiązały go żadne zapisy w umowach z klientami. Kredytobiorcy z kolei, podpisując umowę, z góry zgadzali się na przeliczenia według kursów, które będą wyznaczane w przyszłości i do tego nie wiadomo jak. Nie mieli więc żadnego wpływu na to, jak będzie się kształtować ich zobowiązanie wobec banku.

Banki bezprawnie sprzedawały ubezpieczenia? Przełomowy wyrok

Banki zresztą z tego faktu częściowo skorzystały. Gdy minął czas prosperity roku 2007 i trzeba było zwiększyć wpływy, banki zaczęły podnosić tzw. spready walutowe, czyli opłaty za przeliczenie walut. Skutkiem było uchwalenie tzw. ustawy antyspreadowej w 2011 roku, która pozwoliła kredytobiorcom m.in. spłacać kredyty bezpośrednio w walucie.

– Indeksacja rodzi dwa problemy. Po pierwsze problem braku informacji o ryzyku walutowym u klienta. Po drugie dowolność w ustalaniu kursU wymiany z tabeli bankowej, którą przecież ten sam bank zmienia codziennie. Z tym drugim problemem sądy radzą sobie lepiej, bo mamy długą tradycję z dowolnością w orzecznictwie. Już w 1991 roku Sąd Najwyższy stwierdził, że dowolność w relacjach z konsumentami jest niedopuszczalna – mówi Mariusz Korpalski, radca prawny reprezentujący frankowiczów w sporach z bankami.

O tym, że tego typu klauzule są abuzywne (niedozwolone, bo naruszają interesy konsumentów) pośrednio potwierdził także Sąd Najwyższy w niedawnym wyroku. Uznał on wtedy przede wszystkim, że Bankowy Tytuł Egzekucyjny został wystawiony nieprawidłowo, ale dał też do zrozumienia, że klauzula indeksacyjna jest abuzywna i że zobowiązanie klientki wobec banku powinno to uwzględniać.

Zdaniem Korpalskiego orzecznictwo będzie w dalszym ciągu wspierać kredytobiorców.

– To jest trwały trend, idący utartym korytem rozumowania prawniczego. Kwestią otwartą pozostaje to, co z takimi nieprawidłowymi zapisami w umowie może się dziać – mówi Korpalski.

Klauzula abuzywna do usunięcia

Jak do tej pory sądy najczęściej usuwały klauzulę indeksacyjną z umowy, uznając ją za abuzywną, czyli naruszającą interesy konsumentów. Skutek jest taki, że należy czytać umowę tak, jakby tej klauzuli w niej nigdy nie było. Kwota kredytu w złotych nie została zatem przewalutowana na franki, a zadłużenie klientów nie wzrosło wskutek wzrostu szwajcarskiej waluty. To prowadzi do tego, że powstają kredyty, które nigdy by się nie pojawiły na rynku. Efektem może być np. kredyt w złotych oprocentowany LIBOR-em, który jest stawką znacznie niższą (obecnie nawet ujemną) od standardowego dla takich kredytów WIBOR-u. W innym przypadku oprocentowanie w umowie mogłoby pozostać stałe, gdyż usunięto także abuzywną klauzulę zmiennego oprocentowania.

– Takie postępowanie z umową ma swoje źródło w prawie unijnym. Ma to być swoista kara dla przedsiębiorcy za to, że zastosował we wzorze umowy klauzulę niedozwoloną. W efekcie klient po gehennie sądowej trafia do raju – mówi Korpalski.

I rzeczywiście. Kredyt nie dość, że jest przewalutowany po kursie z dnia zaciągnięcia, to jest jeszcze oprocentowany znacznie korzystniej niż jakikolwiek na rynku ze stawką zbliżoną do zera. 

Unieważnienie kredytu – czy to ma sens? 

Nieco pod prąd tym ustaleniom idzie wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, który umowę kredytu indeksowanego po prostu unieważnił. Podobnie jak inne uznał on klauzulę indeksacyjną za abuzywną, kierując się orzeczeniem Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 2010 roku, i w związku z tym konieczną do usunięcia z umowy. Stwierdził jednak, że jest ona kluczowa dla określenia świadczenia głównego, a, że w momencie jej zawarcia nie było żadnego przepisu, którą mógłby ją zastąpić, w związku z tym umowa bez niej nie ma sensu i trzeba ją całkowicie unieważnić. Co prawda sąd nie widzi problemu w formule kredytu, która sprowadzając na klienta ryzyko walutowe, oferuje mu niższe oprocentowanie, ale i tak uznał, że jej konstrukcja nie jest zgodna z definicją kredytu z prawa bankowego.

– Taki wyrok udało się uzyskać dzięki zmianie zarzutu. Oprócz zwrotu nadpłat wynikających ze zmiany kursu domagaliśmy zwrotu także jednej raty w całości. To zmusiło sąd do sprawdzenia, czy cała umowa jest ważna – mówi Barbara Garlacz, radca prawny.

Niejasne jest jednak to, jakie będą konsekwencje unieważnienia umowy w taki sposób, jakby nigdy nie została zawarta. Teoretycznie w takiej sytuacji bank powinien zwrócić pobrane pieniądze na raty i inne opłaty, a kredytobiorca byłby zmuszony zwrócić wypłaconą kwotę kredytu, za którą kupił nieruchomość. W praktyce to właśnie kredytobiorca miałby więcej pieniędzy do oddania i gdyby nie miał środków,to jeszcze musiałby sprzedać nieruchomość.

– Domaganie się nieważności umów kredytowych może prowadzić do niepewnych z powodu braku orzecznictwa i potencjalnie niewygodnych konsekwencji dla kredytobiorców. Dlatego my zawsze domagamy się wykreślenia niedozwolonych klauzul z umów. Inne propozycje są nieodpowiedzialne – podkreśla adwokat Zbigniew Drzewiecki, którego kancelaria Drzewiecki Tomaszek prowadzi największy pozew zbiorowy frankowiczów przeciwko Bankowi Millennium.

Są jednak prawnicy mający inną opinię w tej sprawie.

– W przypadku unieważnienia umowy, a moim zdaniem, to jedyna sankcja, jaką da się zastosować w przypadku kredytów denominowanych, kluczowe jest przedawnienie. Roszczenie banku co do zwrotu kwoty kredytu przedawnia się bowiem po 3 latach, a roszczenie klienta co do zwrotu rat dopiero po 10 latach – mówi Korpalski.

Taka interpretacja byłaby jeszcze silniejszym ciosem w banki. Nie mogłyby bowiem odzyskać kredytów, a jeszcze musieliby klientom zwrócić raty. A nieruchomość pozostawałaby w ręku kredytobiorcy.

Nie tylko sądy po stronie frankowiczów

W zmianie linii orzekającej sądów pomaga Rzecznik Finansowy (dawniej Rzecznik Ubezpieczonych), a także Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Obydwa mają prawo wydawać tzw. istotne poglądy o sprawach, którymi sądy mogą się kierować w wydawaniu wyroków. Rzecznik Finansowy od października zeszłego roku do końca czerwca 2016 dostał już 36 wniosków o taki pogląd, a w ciągu ostatnich dwóch miesięcy było już 77 takich wniosków (większość z nich dotyczy frankowiczów). Nie próżnuje także UOKiK, który wydał dwie tego typu korzystne opinie właśnie dla frankowiczów, w jednej z nich domagając się, aby sąd umowę kredytu unieważnił.

Kim są tzw. nabici w polisolokaty? To lekarze, przedsiębiorcy, menedżerowie…

Ciosem w plecy dla frankowiczów może się jednak okazać prezydencka ustawa o zwrocie spreadów. Nie tylko bowiem skupiające kredytobiorców walutowych stowarzyszenie „Stop Bankowemu Bezprawiu” uważa, że może ona utrudnić procesy wytaczane bankom.

– Istnieje ryzyko, że ten projekt usankcjonuje pewne patologie. Co prawda, mówi on o tym, że uchwalenie ustawy ma nie wpływać na roszczenia klientów wobec banków w trybie postępowań sądowych, ale z drugiej strony jego celem jest likwidacja nieprawidłowości, o czym możemy przeczytać m.in. w uzasadnieniu. A skoro nieprawidłowości zostaną zlikwidowane, to w tej sytuacji sądy mogą powoływać się na ustawę i oddalać pozwyProjekt sankcjonuje bowiem pewne mechanizmy, np. kurs kupna/sprzedaży banku nieodbiegający o więcej niż 0,5 proc. od kursu NBPmoże zostać uznany za prawidłowy, tymczasem wielu klientów, jak również Rzecznik Finansowy uznaje, że w przypadku waloryzacji kredytu kursem waluty obcej w ogóle nie powinny mieć zastosowania dwa kursy (tj. kurs kupna i kurs sprzedaży), a tylko jeden, w dodatku powinien być obiektywny (tj. nie powinien być ustalany przez bank) – zwraca uwagę Agnieszka Wachnicka z biura Rzecznika Finansowego.

Postawa banków nieugięta

Złych wiadomości dla banków przybywa, a one dalej idą w zaparte. Brak skłonności do ustępstw obrazuje historia klientki Banku Millennium. Pani Monika musiała pozwać bank dwukrotnie, bo za pierwszym razem bank uznał, że wyrok nakazuje mu zwrot pieniędzy, a choć sąd taką decyzję podjął, uznając klauzulę w umowie za abuzywną, to bank… dalej na jej podstawie pobierał opłaty.

Podobnie banki nie przyjmują do wiadomości wyroków SOKiK, który w swoim czasie uznał w kilku przypadkach klauzule z umów za niedozwolone (głównie w przypadkach tzw. ubezpieczenia niskiego wkładu własnego). Po tym, jak Sąd Najwyższy przyznał, że tego typu wyroki mają moc obowiązującą w odniesieniu do konkretnego przedsiębiorcy, wydawało się, że znikną one z umów. Nic takiego się nie stało. Banki uznały to za kontrolę abstrakcyjną i konieczne jest skierowanie w każdym przypadku indywidualnego pozwu przez kredytobiorcę. I co najmniej kilkanaście takich wyroków przeciwko bankom już zapadło.

Banki podkreślają przy tym, że umowy kredytowe są zgodne z obowiązującym prawem, a do tej pory nie zapadł żaden wyrok, który zmusiłby bank do zwrotu rat. I, nie licząc wyroku Sądu Najwyższego, mają rację. Po ich myśli orzekł także Trybunał Sprawiedliwości UE orzekając, że kredyt walutowy, nie jest instrumentem finansowym. Zdarzało się także, że zwykłe sądy odrzucały pozwy frankowiczów. Sęk w tym, że to się może za chwilę zmienić.

A jeśli dojdzie do zmiany linii orzeczniczej, trudno będzie oprzeć się wrażeniu, że banki rok temu popełniły kardynalny błąd. Gdyby wtedy zgodziły się na przewalutowanie kredytów na warunkach, jakie proponowali politycy (banki miały ponieść 50 proc., a w drugim wariancie 90 proc. kosztów przewalutowania), wyszłyby znacznie korzystniej niż na potencjalnych decyzjach sądów. Decydujący może się okazać pozew grupowy przeciwko Millennium, w którym uczestniczy ponad 5 tys. osób. Jeśli tu zapadnie korzystny wyrok dla kredytobiorców, może to rozpętać lawinę, którą trudno będzie zatrzymać. I wtedy to banki zwrócą się o pomoc do polityków.

Marek Muszyński   |   Biznes Onet


Do sejmowej komisji finansów trafiły właśnie projekty trzech ustaw, które mają na trzy różne sposoby ulżyć Frankowcom – osobom zadłużonym w CHF. Do dalszych prac przechodzi tzw. ustawa spreadowa, z inicjatywy Prezydenta Andrzeja Dudy, oraz dwa osobne projekty zgłoszone przez Kukiz 15 i Platformę Obywatelską. Wszystkie pomysły, chociaż zapewne szlachetne w intencjach, mogą jednak przynieść więcej złego niż dobrego.

całość: Dyskusje: Projekty pomocy Frankowcom – tak nie da się uniknąć katastrofyKonrad Daniel: Sądy o Frankowiczach i bankowym bezprawiu


więcej:
» Nowy projekt ustawy frankowej
» Jak z Ciebie Pana zrobią dziada
» Bail In po polsku, czyli legalizowanie bezprawia