Projekt tzw. ustawy frankowej został przedstawiony na konferencji prasowej z udziałem Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta Macieja Łopińskiego i prezesa NBP Adama Glapińskiego, która odbyła się w Belwederze. W konferencji wzięli też udział dr Aneta Frań-Adamek z Biura Prawa i Ustroju i Przemysław Bryksa, Zastępca Dyrektora Biura ds. Narodowej Rady Rozwoju Kancelarii Prezydenta RP.

– Banki będą miały czas, żeby na drodze ugodowej doprowadzić do przewalutowania kredytów mieszkaniowych – powiedział Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Maciej Łopiński. – Zaczynamy od spreadów, ale nie kończymy na tym – dodał.

Sekretarz Stanu mówił, że projekt ustawy wnoszonej przez prezydenta do Sejmu „daje realne korzyści kredytobiorcom – nie tylko frankowiczom, ale wszystkim, którzy brali kredyty denominowane albo indeksowane do obcych walut”.  Podkreślił, że zaproponowany projekt ustawy nie spowoduje krachu na rynku finansowym.

– Uwzględniliśmy sytuację, z którą mamy do czynienia po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, uwzględniliśmy sytuację jaka jest na rynku finansowym we Włoszech i innych krajach – zaznaczył Maciej Łopiński.

Ocenił, że “długofalowo” zaproponowane rozwiązania są korzystne dla samych kredytobiorców, bo uwzględniają dbałość o rozwój gospodarczy.

Prezes NBP i przewodniczący Komitetu Stabilności Finansowej Adam Glapiński podkreślił, że pierwszym elementem proponowanego pakietu działań jest rekompensata dla kredytobiorców z tytułu tzw. spreadów walutowych stosowanych przez banki.

– Wychodzi to naprzeciwko kredytobiorcom spłacającym kredyty walutowe, obniża kapitał pozostały do spłaty kredytu, a więc zauważalnie służy kredytobiorcom – powiedział.

Jak zaznaczył, skala obciążeń banków z tego tytułu „aczkolwiek bardzo znacząca, nie powinna doprowadzić do ich zdestabilizowania”.

Adam Glapiński poinformował, że zwrócił się do prezydenta o odstąpienie od dotychczasowej koncepcji przewalutowania kredytów mieszkaniowych i wprowadzenia alternatywnego rozwiązania, za czym przemawiają “poważne przesłanki” w postaci słabości sektora bankowego w Unii Europejskiej.

– Po przeprowadzeniu wszystkich pogłębionych analiz stało się jasne, że ustawowe jednorazowe przewalutowanie kredytów walutowych na złote w takich uwarunkowaniach jest niemożliwe – powiedział szef NBP. Wskazał też na negatywne skutki dla stabilności systemu finansowego, polskiej waluty i gospodarki.

– Przewalutowanie kredytów walutowych powinno jednak nastąpić w rozsądnym czasie i będzie miało miejsce – zapewnił.

– Posłużą temu odpowiednie i zdecydowane działania, podjęte w konsultacji z Komitetem Stabilności Finansowej. Działania te dostarczą bankom silnych bodźców do samodzielnej restrukturyzacji kredytów na drodze negocjacji z klientami. Zostaną wprowadzone dodatkowe wymogi regulacyjne dla banków, które spowodują, że dalsze utrzymywanie kredytów walutowych będzie dla nich całkowicie nieopłacalne. Jednocześnie nadzorcy określą pożądane ramy procesu przewalutowania kredytów, czy ewentualnie innej formy restrukturyzacji w zależności od sytuacji i oczekiwań kredytobiorców – wyjaśnił Glapiński.

Jak zaznaczył, taka otwarta formuła przewalutowania spowoduje, że klienci otrzymają od banku korzystne warunki, a sam proces będzie kontrolowany i stopniowy, i nie będzie zagrażał stabilności systemu finansowego.

W trakcie konferencji zostały przedstawione główne założenia przesłanego do Sejmu RP projektu ustawy o zwrocie niektórych świadczeń wynikających z umów kredytu i pożyczki (informacja w załączeniu). Dr Aneta Frań-Adamek z Biura Prawa i Ustroju Kancelarii Prezydenta RP wyjaśniła przesłanki niedopuszczalności stosowania przez banki zawyżonych spreadów. Opisała także tryb i zasady zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

Zastępca Dyrektora Biura ds. Narodowej Rady Rozwoju KPRP, Przemysław Bryksa przedstawił wstępne koszty wejścia w życie regulacji. Biorąc pod uwagę skorzystanie z niej przez wszystkich uprawnionych, mogą one wynieść od 3,6 do 4 mld zł. Ponadto, opisując praktyczne aspekty wdrożenia ustawy, dyrektor Bryksa zaznaczył, że przykładowo dla kredytu z 2007 roku denominowanego do franka szwajcarskiego równowartego 105000 CHF, kredytobiorca może liczyć na około 6% zwrot kapitału początkowego, a dla kredytu z 2011 roku denominowanego do EURO równowartego 85000 EUR, zwrot ten może być na poziomie około 3%.

Projekt ustawy o zwrocie niektórych świadczeń wynikających z umów kredytu i pożyczki stanowi załącznik do niniejszej informacji.

źródło: Kancelaria Prezydenta RP

Pliki do pobrania:
» Założenia projektu tzw. “ustawy frankowej”
» Projekt ustawy o zwrocie niektórych świadczeń wynikających z umów kredytu i pożyczki


Maciej Pawlicki o nowym projekcie ustawy frankowej

Frankowcy z SBB są rozczarowani zarówno długim okresem przygotowywania projektu ustawy frankowej, jak i treścią nowego projektu, przedstawionego przez Kancelarię Prezydenta.

Pawlicki

Pawlicki podkreślił, że z zapowiadanych przez prezydenta Andrzeja Dudę deklaracji pozostało “niemal zero”, czyli – jak mówił – zwrot spreadów. “Ta ustawa przewiduje wyłącznie kilka, może do 10 proc., tego co Polacy odzyskują. W uczciwych sądach, w uczciwych procesach, w obecnym stanie prawnym jesteśmy w stanie uzyskać 10 razy więcej” – podkreślał.

Jak tłumaczył szef SBB, państwo miało pomóc w rozwiązaniu systemowego problemu społecznego, a także ogromnego zagrożenia związanego z “bombą toksycznych kredytów tkwiącą pod polską gospodarką”. “Dziś dowiadujemy się, że ta bomba nie zostanie rozbrojona, ponieważ najważniejsza jest stabilność włoskiego banku, który ma kłopoty” – dodał.

Inną złą – zdaniem Pawlickiego – informacją jest to, że “pożądane efekty zostaną uzyskane przez działania Komisji Nadzoru Finansowego”, która – w jego opinii – do tej pory spisywała się fatalnie w sytuacji wokół kredytów frankowych.

“Był zerowy nadzór, było sprzyjanie bezprawiu, a na pytanie prezydenta (…) o faktyczne koszty była groteskowo wyliczana odpowiedź na podstawie ankiet” – ocenił. “Nie wiem na jakiej podstawie prezydent czy Kancelaria Prezydenta pokłada zaufanie w tej instytucji” – powiedział.

źródło: Bankier: Stowarzyszenie frankowców rozczarowane projektem nowej ustawy


Oświadczenie stowarzyszenia STOP BANKOWEMU BEZPRAWIU w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o toksycznych kredytach odnoszonych do walut obcych (oświadczenie w wersji PDF)


więcej:
» Polskie Radio: Ustaw frankowa. Co zakłada nowy projekt Prezydenta RP?
» Polskie Radio: Nowy projekt ustawy frankowej. Kredytobiorcy rozczarowani
» Bankier: “Rzeczpospolita” o nowym projekcie ustawy frankowej
» Bankier: Życie z frankiem
» Gazeta Prawna: Ustawa frankowa
» eGospodarka: Ustawa frankowa – opery mydlanej ciąg dalszy