Cykl wykładów prof. Andrzeja Nowaka pt. “Pejzaże polskiej pamięci” to kolejna próba syntezy historii Polski, chęć odnalezienia głębszego sensu doświadczeń dziejowych i wyzwań przed jakimi musieli stawać nasi przodkowie. Historia nie jest jedynie zbiorem dat i nazwisk, ale to rzeczywistość w której jesteśmy zanurzeni, a jej sens jest dużo głębszy niż zwykłe ludzkie plany. Ten głębszy sens odwołuje się do Opatrzności Bożej i tego co nazywamy duchem historii. Te ludzkie plany, które były realizowane w dziejach, pozwalają nam również przyjrzeć się naszym własnym planom i naszej aktualnej sytuacji i rozeznać się w niej. Nasza dzisiejsza sytuacja geopolityczna nie napawa nas optymizmem, ale sprzyja takiej refleksji i zadumie nad problemami przed jakimi stawała polska wspólnota w przeszłości. Dzięki temu można wyciągnąć wnioski na dziś. (Rzeczysendo.pl)

Wysłuchaj wykładów z cyklu “Pejzaże polskiej pamięci“:

wykład 1: Gniazdo w chrześcijańskiej Europie (audio)
wykład 2: Między Piastami i Jagiellonami (audio)
wykład 3: Rzeczpospolita i republikanizm szlachecki (audio)
wykład 4: Bóg nie dopuści upaść żadnej klęsce (audio)
wykład 5: Wiek bez państwa (audio)
wykład 6: Ojczyzna wyzwolona 1918-1939 (video)
wykład 7: Spory o II Wojnę Światową (video)
wykład 8: Komunizm realny – zatrute dziedzictwo i jego przezwyciężanie (video)

Wysłuchaj (zobacz) wykłady z cyklu “Polska-Rosja. Geopolityka i trudne sąsiedztwo

wykład 1: Ruś i Polska: sąsiedztwo i cywilizacyjny podział (X-XIV wiek)
wykład 2: Moskwa i Litwa: początek geopolitycznego konfliktu (XIV-XVI w.)
wykład 3: Rosja i Rzeczpospolita: próby unii i wielka wojna (XVI-XVII wiek)
wykład 4: Petersburg i Warszawa: dzieje podporządkowania w XVIII w.
wykład 5: Pod carskim zaborem (1795 – 1917)
wykład 6: Rosja bolszewicka i II RP (1918-1939)
wykład 7: Stalin zdobywa Polskę (1939-1945)
wykład 8: Polska w obozie – czyli w sowieckim imperium (1945-1989)
wykład 9: Rozpad i odbudowa imperialnych stosunków (1989-2013)

A.NowakAndrzej Nowak (ur. 12 listopada 1960 w Krakowie) − polski historyk, publicysta, nauczyciel akademicki, sowietolog, profesor nauk humanistycznych, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor zwyczajny w Instytucie Historii PAN (kierownik Zakładu Historii Europy Wschodniej na UJ), były redaktor naczelny dwumiesięcznika „Arcana”. Publikuje artykuły, wywiady i komentarze na łamach m.in. „Rzeczpospolitej”, „Dziennika” i jego dodatku „Europa”, „Naszego Dziennika”, „Gazety Polskiej”, „Gościa Niedzielnego”, „Tygodnika Solidarność”, „Wprost”, „Niedzieli”, „Znaku”, „Życia”. (Wikipedia)

A.Nowak_Dzieje-PolskiJest autorem sześcio-tomowych, pomnikowych “Dziejów Polski”. Pierwszy tom obejmuje okres od początków państwa polskiego do 1202 r. (śmierć Mieszka III Starego). Jest on częścią zaplanowanej na sześć tomów monumentalnej panoramy dziejów naszego narodu, od jego czasów najdawniejszych aż do współczesnych. Drugi tom to kontynuacja opowieści o burzliwych losach naszego kraju w okresie rozbicia dzielnicowego. Obejmuje okres od śmierci księcia Mieszka Starego w 1202 r. i objęcia władzy w Krakowie przez Władysława Laskonogiego, aż do wkroczenia Kazimierza Wielkiego na Ruś w 1340 r. Autor w fascynujący sposób przybliża wysiłki zmierzające do odnowienia Królestwa Polskiego podjęte w XIII w. przez Henryka IV Probusa, Przemysła II i Władysława Łokietka. Śledzi ich wytrwałe starania, opisuje przemiany polityczne, cywilizacyjne i kulturalne na ziemiach polskich, ścieranie się wpływów niemieckich, czeskich, mongolskich i litewskich, wzrost i upadek sąsiadów Polski. Podobnie jak w poprzednim tomie pokazuje kolejne etapy formowania się nad Wisłą, Wartą i Bugiem wspólnoty politycznej, kulturalnej i językowej, która w przyszłości przekształci się w naród polski.

Osoba autora gwarantuje publikację na najwyższym poziomie naukowym i literackim, napisaną właściwym dla prof. Nowaka pięknym, a jednocześnie przystępnym językiem. Będzie to też jedna z niewielu na naszym rynku książkowym niezakłamanych historii Polski, wolna od cenzury i politycznej poprawności, za to przesiąknięta duchem miłości do Ojczyzny i jej dziejów.

Źródło: Wydawnictwo BIAŁY KRUK