Skip to main content

Przedawnienie po 10 latach

Sejm znowelizował w piątek prawo karne, wydłużając do 10 lat okresy przedawniania wszystkich przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego.   Za nowelizacją, której projekt złożyło w Sejmie PiS, opowiedziało się w piątkowym głosowaniu 281 posłów, 159 było przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu. Zgodnie z prawem, w zależności od rodzaju przestępstwa, karalność przedawnia się, gdy […]

Co dalej z programem MdM?

Program Mieszkanie dla Młodych od początku istnienia budzi emocje. W grudniu 2015 roku jego popularność sięgnęła zenitu, a osoby starające się o dofinansowanie zarezerwowały z programu ponad 150 mln zł. Tak nagłe zainteresowanie spowodowane było rosnącym od stycznia wkładem własnym i informacjami o większych marżach kredytowych.  Koniec 2015 i początek 2016 roku oznaczały duże emocje […]

Perspektywy rynku pracy w 2016 roku

Które zawody mają szansę na zatrudnienie w 2016 roku? Bankier.TV 2016 rok na rynku pracy będzie przełomem. Już w 2015 roku obserwowaliśmy bardzo duże spadki bezrobocia. Na przestrzeni dwunastu miesięcy spadło o 2 p.p. Tak dużej dynamiki już nie będziemy obserwować w 2016 roku, chociaż sama tendencja powinna być zachowana. Spodziewamy się, że na koniec […]

Wyzwania polityki zagranicznej na 2016 rok

W nadchodzącym roku przed polską polityką zagraniczną stanie pięć głównych wyzwań, będących okazją do wzmocnienia pozycji międzynarodowej Polski.  Wyzwania te przedstawia w analizie dla Defence24.pl Marek Połoński. 1.    Polska strategicznym partnerem Chin w Europie Zainteresowanie Waszyngtonu kontynentem azjatyckim wynika przede wszystkim ze wzrostu potęgi Chin oraz zagrożenia ze strony Iranu. Chiny wciąż będące najszybciej rozwijającym się krajem z […]

Węgry: Czas wielkiego odsłaniania

Pięcioletnie rządy Viktora Orbána na Węgrzech to wielkie pasmo sukcesów osiągniętych w bardzo ostrej konfrontacji z zachodnimi korporacjami, niektórymi szefami Unii Europejskiej i Międzynarodowym Funduszem Walutowym. Orbán zdecydowanie wygrał kilkuletnią wojnę z zachodnimi bankami, okładając je pierwszym i największym w podatkiem w Europie. Osiągnął tak duże sukcesy w poprawie stanu zrujnowanej przez postkomunistów gospodarki, że […]