Niezależny portal informacyjny PeritusNet Info

Nr 23  |  3 grudnia 2016 roku 

---

Gdy w 1689 roku Wilhelm III Orański przybywał do Wielkiej Brytanii, by objąć tron królewski (dzięki małżeństwu z Marią Stuart, córką Jakuba II Stuarta), napotkał straszliwy bałagan i kompletne bankructwo. Sytuację pogarszała dodatkowo prowadzona z Ludwikiem XIV i Francją wojna. Wilhelm był zmuszony do poszukiwania pieniędzy, o które desperacko prosił kogo tylko się dało.

 

Próbując uchronić finanse państwa przed całkowitym bankructwem, Wilham Paterson, rzecznik i przywódca społeczności bankierów, zaproponował królowi nowe rozwiązanie: wprowadzenie pochodzącej z Holandii organizacji systemu finansowego. Jej istota polegała na stworzeniu prywatnego banku centralnego, Banku Anglii, który zapewniłby królowi ciągły kredyt na jego gigantyczne wydatki.

 

Ten prywatny bank udzielił rządowi brytyjskiemu pożyczki na sumę 1,2 miliona funtów w gotówce, która stała się tzw. wiecznym długiem. Roczne oprocentowanie pożyczki dla rządu wynosiło osiem procent, a koszt jego obsługi cztery tysiące funtów rocznie. W ten sposób rząd szybko uzyskał kredyt w wysokości ponad miliona funtów, płacąc jedynie 100 tysięcy rocznie; co więcej, bez konieczności spłaty całej pożyczonej sumy.

 

Oczywiście rząd musiał dodatkowo wyświadczyć bankowi kilka przysług, w tym nadać Bankowi Anglii wyłączne prawo do emisji poświadczonych przez państwo kwitów bankowych. Było powszechnie wiadome, że najlepszym interesem dla złotniczych banków była emisja kwitów bankowych, będących wekslami wystawianymi na złoto deponowane w bankach przez klientów. Ponieważ przenoszenie dużych ilości złota było niewygodne i niepraktyczne, dlatego takie rozwiązanie dawało ludziom możliwość korzystania z weksli zamiast „fizycznego” złota w transakcjach handlowych, jak też ich wymianę na złoto w bankach. 

 

Czas upływał i ludzie stwierdzili, że nie jest konieczne ciągłe deponowanie i wycofywanie złotych monet z banków. Z czasem więc owe weksle przekształciły się w środek płatniczy - walutę. Sprytni bankierzy zdali sobie sprawę, że niewielu klientom w danym dniu zdarza się wycofać swoje zdeponowane złoto, tak więc zaczęli z wolna w tajemnicy wystawiać weksle w formie oprocentowanych pożyczek potrzebującym klientom. Gdy klienci zwracali całą pożyczoną sumę wraz z odsetkami, bankierzy odbierali weksle, a następnie w ukryciu niszczyli je. Wyglądało to tak, jak gdyby nic się nie stało, a jedynie odsetki spokojnie i stale wpływały do bankierskiego portfela. Im większy był zasięg i rozpowszechnienie kwitów (weksli) z danego banku, tym większy był odsetek akceptowanych wniosków o pożyczkę oraz osiągane zyski. W przypadku Banku Anglii, zasięg jego kwitowi liczba udzielanych pożyczek zdecydowanie przewyższały to, co robiły inne działające banki. Zatwierdzone przez państwo, a wydawane przez Bank kwity bankowe stały się oficjalną walutą państwa.  

 

Gotówkowe udziały Banku Anglii zostały publicznie wystawione na sprzedaż. Każdy, kto zakupił udziały za kwotę większą niż dwa tysiące funtów, otrzymywał prawo do objęcia funkcji dyrektora w radzie nadzorczej Banku. Łącznie 1330 osób zostało udziałowcami banku; 14 z nich objęło funkcję dyrektora w radzie nadzorczej - wśród nich znalazł się William Paterson. W roku 1694 król Wilhelm I nadał Bankowi Anglii państwową koncesję. Tak oto narodził się pierwszy nowoczesny bank. 

 

Podstawowym powodem, dla którego w ogóle stworzono Bank Anglii, była chęć zamiany prywatnego długu króla i jego dworu w wieczny dług państwowy pod hipotekę wpływów uzyskiwanych z podatków. W wyniku istnienia długu, Bank Anglii uzyskał wyłączne prawo do emisji państwowej waluty. W rezultacie król miał pieniądze na wojny i zabawy, rząd miał pieniądze na to, by robić to, co chce, a bankierzy udzielali gigantycznych, ale dobrze przemyślanych pożyczek, uzyskując znaczące wpływy z odsetek. Praktycznie wszystkich ten system zadowalał, skoro na koszty całej operacji składały się podatki ściągane od obywateli.

 

Jednakże w wyniku uruchomienia tego nowego i potężnego narzędzia deficyt budżetowy rządu zaczął gwałtownie rosnąć. W latach 1670-1685 wpływy rządu Wielkiej Brytanii wyniosły 24,8 miliona funtów. W latach 1685-1700 wpływy budżetowe zwiększyły się ponad dwukrotnie, osiągając 55,7 miliona funtów, ale łączna suma pożyczek udzielonych rządowi przez Bank Anglii wzrosła ponad siedemnastokrotnie, z 800 tysięcy do 13,8 miliona funtów.

 

Wyjątkowość tego projektu polegała na bezwzględnym związaniu ze sobą emisji państwowej waluty i długu państwa. Kiedy powstawała potrzeba emisji nowych pieniędzy, jedynym wyjściem był wzrost zadłużenia państwa, co oznaczało, że całkowita spłata państwowego długu równałaby się zniszczeniu państwowej waluty. Rynek pozostałby bez pieniądza. W ten sposób rząd na zawsze został pozbawiony możliwości pełnej spłaty owego zadłużenia. Konieczność spłacania odsetek, a także potrzeby wzrostu gospodarczego, w nieunikniony sposób doprowadziły do ogromnego wzrostu popytu na pieniądz. Pieniądze, w formie pożyczek, pobierane były w bankach. W rezultacie dług państwa mógł jedynie rosnąć, a zyski płynące z odsetek płaconych za pobierane pożyczki lądowały w portfelach bankierów. Natomiast ciężar spłaty owych odsetek ponosili jedynie zwykli ludzie. 

 

Nic dziwnego więc, że rząd Wielkiej Brytanii nigdy nie spłacił całego długu. Do końca 2005 roku dług publiczny tego kraju wzrósł z 1,2 miliona funtów w 1694 roku do 525 miliardów, stanowiąc 42,8 procent brytyjskiego PKB. Czy w sytuacji, w której w grę wchodziła tak gigantyczna suma, ktokolwiek z rządzących miałby odwagę stanąć na drodze prywatnych banków - zwłaszcza jeśli konsekwencją mogłoby się stać ścięcie królewskiej głowy lub zamach na prezydenta?


Song Hongbing   |  Fragment książki "Wojna o pieniądz" 
---

Konferencja 

SONG HONGBING W SEJMIE RP

 

W obecności garstki parlamentarzystów (Janusz Szewczak, Jacek Wilk, Robert Winnicki) i jednego europosła (Michał Marusik) przy totalnym bojkocie największych mediów w Polsce (państwowych i prywatnych) 29 listopada 2016 roku w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyło bezprecedensowe wydarzenie, wieszczące nowy układ sił na geopolitycznej mapie świata. Budowa euroazjatyckiej superpotęgi z udziałem Polski? Zaproszenie już otrzymaliśmy! 

 

Wymownym pretekstem do niezwykle ważnych rozmów w murach polskiego parlamentu była wizyta chińskiego ekonomisty Song Hongbinga, autora serii książek pt. „Wojna o pieniądz”. Gość z Chin przyjechał do Polski na specjalne zaproszenie wydawnictwa Wektory, które wypuściło na polski rynek jego bestsellerowe publikacje. Kilkudniowy pobyt chińskiego analityka finansowego w naszym kraju zorganizowano pod hasłem: Wojny walut a światowy kryzys. Przyczyna, następstwa, co dalej?

 

Sejmowa konferencja z udziałem Song Hongbinga w najmniejszym stopniu nie zainteresowała mainstreamowych dziennikarzy (zarówno tych kupionych przez polityków opcji rządzącej jak i opozycję). Licznie stawili się za to przedstawiciele niekoncesjonowanej prawicy. Wystarczy wspomnieć obecność kilkunastu kamer – w tym tygodnika „Myśl Polska” – dzięki którym przestrzeń polskiego internetu na bieżąco wypełniają filmowe relacje z niepoprawnego politycznie wystąpienia chińskiego ekonomisty.

 

więcej: Agnieszka Piwar - Myśl Polska 

Relacje z konferencji online: Na Argumensty  |  ASME  |  Sumienie Narodu

Stanisław Michalkiewicz 

SONG HONGBING W POLSCE

Song Hongbing przedstawia obraz naszych czasów. Odkrywa między innymi mechanizmy funkcjonowania światowych elit finansowych, metody zalegalizowanego rabowania pod osłoną medialnej propagandy oraz walutowe wojny. 

Słuchaj online

"Sejm dziś to tak naprawdę 120 posłów, reszta
to pasożytnicze osły." (St.Michalkiewicz - wywiad online)

część 1: Skąd się biorą kryzysy finansowe? Aby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba postawić kilka innych. Kto kontroluje emisję waluty? Kto zyskuje na inflacji? Komu zależy na drukowaniu papierowego pieniądza bez pokrycia w złocie? Kto pragnie uzależniać ludzi od kredytów? Do kogo należy amerykańska Rezerwa Federalna?   |  część 2: Jakie tajemnice skrywają pomiędzy sobą wielkie bankierskie rodziny? Czy możliwe jest, że w 2024 roku wprowadzona zostanie wspólna światowa waluta? Czy chińskie rezerwy dolarowe przepadną? Czy ktokolwiek jest w stanie powstrzymać marsz bojowy władzy pieniądza?  |  część 3: W jaki sposób w ciągu XX wieku dolar stał się najsilniejszą walutą świata, wypierając najpierw funta, a następnie degradując nawet złoto. 

Wydawnictwo "WEKTORY"

"Wojna o pieniądz" (część 1) w pliku PDF

---

Melvin Sikler

WŁADCY PIENIĄDZA 

Tylko niewielu ludzi w pełni rozumie, do jakiego stopnia skorumpowana jest międzynarodowa finansjera. Ludzie wzrastali w zadłużającym systemie monetarnym na usługach prywatnych banków centralnych i dlatego uważają, że w taki sposób wszystko musi się odbywać. Nie zdają sobie sprawy z tego, do jakiego stopnia skorumpowany jest obecny zadłużający system finansowy. 

Publikacja w pliku PDF  |   Audio

THE MONEY MASTERS

Klasyk. Film określany przez wielu jako najlepszy dokument na temat pieniędzy, władzy i panującego systemu finansowego

Zobacz online

---

Lech Mucha

ŚWIAT CZEKAJĄ ZMIANY

Stare układy sił są zagrożone i w kolejnych krajach chwieją się pod ciosami demokratycznych wyborów. Wybór Trumpa to nowa nadzieja cywilizacji!

Przez ostatnie kilka dziesięcioleci odebrano ludziom prawo głosu pod pozorem poprawności politycznej. Poprzez cenzurowanie mediów społecznościowych odebrano prawo do publikacji własnych poglądów. Ograniczono prawo do obrony własnego życia poprzez mniejsze lub większe utrudnienia w dostępie do broni. Zwykłych obywateli śledzi się na każdym kroku, zdobywając informacje, które nie powinny znaleźć się w bazach danych. Jednocześnie ludzie, którzy naprawdę dzierżą władzę, pozostają w cieniu, ukryci, pilnie strzegą swoich tajemnic. A ci, którzy te sekrety ujawniają, podpadają pod działania seryjnych samobójców, giną w niewyjaśnionych okolicznościach albo muszą szukać azylu w obcych ambasadach. Pomimo wypowiadanych przez elity i establishment frazesów o jawności, chyba nigdy jeszcze nie było tak zagmatwanych i niejawnych powiązań. Nigdy jeszcze pseudoelity nie były tak bardzo umoczone w zagmatwane sploty zależności finansowych i towarzyskich, w układy i stosunki podatne na różnego rodzaju naciski i szantaże. 

całość: Niepodległa Polska

---

Independent Trader

CZY FED ZNOWU WYWOŁA MINI-KRACH?

Banki centralne formalnie odpowiedzialne są za dwa zadania, decydują o podaży waluty oraz ustalają stopy procentowe. Jeśli gospodarka danego kraju rozwija się dobrze, to przekłada się to na wzrost tempa cyrkulacji pieniądza i tym samym rośnie nam inflacja. W takim otoczeniu banki podnoszą stopy procentowe, aby schłodzić przegrzaną gospodarkę. Gdy dla odmiany gospodarka wpada w recesję, banki centralne obniżają stopy, aby zachęcić społeczeństwo do zaciągania kredytów, co ma pobudzić wydatki i pomóc gospodarce podnieść się z kolan. Tyle teorii. 

Historia jednak dowodzi, że banki centralne celowo utrzymywały zbyt niskie stopy, aby doprowadzić nie tyle do przegrzania się gospodarki, ile do uformowania baniek spekulacyjnych, aby następnie zainicjować krach. Kontrola nad cyklami koniunkturalnymi przy pomocy podaży waluty, jak i stóp procentowych, sprawiła, że  transfer majątku od klasy średniej w kierunku sektora finansowego stał się bajecznie prosty. 

całość: Independent Trader

---

Andrzej Sadowski

STRATEGICZNE SPÓŁKI SKARBU PAŃSTWA

Doświadczenie uczy, że rządowe spółki są gorsze od prywatnych. Czy argument utrzymywania państwowych spółek Skarbu Państwa jest prawdziwy? Jakie są granice interwencji państwa w sferę gospodarczą? 

Relacja online ze spotkania w siedzibie Kongresu Nowej Prawicy

---

AKTUALNOŚCI 

Większość parlamentarna otwiera drzwi dla GMO

Większość parlamentarna otwiera drzwi dla GMO

Dnia 25.11.2016 Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw. Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu – Ministerstwo Środowiska. W Art. 49a w ust. 1 projektu wspomnianej pisze: „Ustanawia się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej strefą wolną od GMO, z zastrzeżeniem ust. 2”, a ust. 2 głosi, że „Uprawę GMO prowadzi się wyłącznie w …

więcej »

Od 2017 roku budowa domu będzie droższa

Od 2017 roku budowa domu będzie droższa

W styczniu 2017 roku zaczną obowiązywać zapisy rozporządzenia ministra infrastruktury, dążące do zwiększania energooszczędności budynków i ograniczania produkcji trafiającego do atmosfery dwutlenku węgla. Kolejne obostrzenia będą wprowadzane od 2021 roku. Dla inwestorów indywidualnych będzie to oznaczać wyższe koszty budowy. Wchodzące w życie zmiany dotyczące warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki, są elementem szerszej europejskiej polityki i próbą dostosowania się do …

więcej »

Polisy ubezpieczeń OC nieustannie drożeją

Polisy ubezpieczeń OC nieustannie drożeją

Ceny komunikacyjnego ubezpieczenia OC szybują w górę. Tempo ich wzrostu jest nawet szybsze od przewidywań ekspertów. Wszystko wskazuje na to, że to nie koniec podwyżek. Pomysł na ograniczenie wzrostu cen mają sami ubezpieczyciele, ale jego realizacja należy do regulatora. W serwisach społecznościowych rozprzestrzeniają się akcje protestacyjne przeciwko wysokim cenom OC. Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpływają też skargi na …

więcej »

Raport: Aktywa banków w III kwartale 2016 r.

Raport: Aktywa banków w III kwartale 2016 r.

Przedostatni kwartał roku nie przyniósł większych zmian w aktywach banków działających w Polsce. W większości przypadków odnotowano spadki wartości sumy bilansowej, ale tylko w dwóch z nich przekroczyły one 4 proc. w skali kwartał do kwartału. W raporcie PRNews.pl prezentujemy wielkość aktywów banków notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Pod uwagę bierzemy jednostkowe sprawozdania finansowe za III kw. 2016 r. …

więcej »

Fundamenty etyczne prawa i gospodarki

Fundamenty etyczne prawa i gospodarki

Mało kto dziś pamięta, że Adam Smith był nie tylko ekonomistą, lecz przede wszystkim moralistą, podobnie jak i scholastycy hiszpańscy. Oni też położyli nacisk na to, że etyka i gospodarka są bardzo ściśle powiązane. Dziś ekonomiści nie chcą rozmawiać o etyce, a duchowieństwo nie chce rozmawiać na tematy gospodarcze co jest wielkim błędem, gdyż gospodarka bez prawidłowych postaw etycznych nie …

więcej »

---

Gabriel Maciejewski 

CORYLLUS O BLOGOSFERZE, KATARYNIE, GLIŃSKIM, ZYBERTOWICZU...

---

Pod medialną osłoną rząd przyjmuje projekt ustawy o GMO

W cieniu ostrej nawalanki politycznej, która skupia uwagę większości opinii publicznej, łatwiej jest przeforsować kontrowersyjne projekty ustaw. W tym kontekście warto wspomnieć o zaakceptowanym właśnie przez Radę Ministrów projekcie zmian do ustawy o GMO. Zgodnie z przyjętymi propozycjami Polska ma być "krajem wolnym od upraw genetycznie modyfikowanych". Problem w tym, że do projektu dodano również art. 49a ust. 2, zgodnie z którym na terytorium RP możliwe będzie "tworzenie stref do prowadzenia upraw GMO".

całość - Niewygodne Info

Wolność zgromadzeń tylko dla rządu i kleru

Drastyczne ograniczenie praw obywatelskich – tak zmiany w ustawie o zgromadzeniach komentują politycy opozycji. Wedle nowych przepisów Kościół katolicki i rząd zyskają prawo zablokowania każdego innego wydarzenia w przestrzeni publicznej.

całość: Strajk.pl

Trybunał Konstytucyjny łamie prawo

Zgromadzenie 9 sędziów Trybunału Konstytucyjnego (nie wiedzieć czemu nazywane przez niektórych Zgromadzeniem Ogólnym) postanowiło zakpić z obowiązującego w Polsce prawa i pod fałszywym pozorem wypełnienia ustawowego kworum (10 sędziów) wybrać "swoich" kandydatów na stanowisko nowego prezesa TK. Kwestia byłaby zupełnie oczywista, gdyby nie fakt, iż do braku kworum przyczyniło się nagłe "rozchorowanie się" 3 sędziów wybranych przez PiS... Kiedy skończy się ta paradna parodia funkcjonowania sądu konstytucyjnego?!

całość - Niewygodne Info

Nikt nie produkuje tyle ustaw co Polska

W III kwartale br. w Polsce weszło w życie łącznie 7,8 tys. stron maszynopisów nowego prawa (ustawy i rozporządzenia). Szacunki firmy doradczej Grant Thornton wskazują, że jeśli w IV kwartale utrzyma się dotychczasowa dynamika publikowania nowych aktów prawnych (+6,6 proc. r/r), to do końca roku wejdzie w życie niemal 32 tys. stron nowego prawa! Rzeczywistość prawna nigdzie w Europie nie jest tak zmienna i nieprzewidywalna jak w naszym kraju...

całość - Niewygodne Info

---

Sejm RP

PIERWSZY KONGRES STOWARZYSZENIA "ENDECJA"

Pierwszy Kongres Stowarzyszenia Endecja w Sejmie RP 03.12.2016 r. Obecnym prezesem Stowarzyszenia Endecja jest poseł Kukiz’15, Adam Andruszkiewicz. Sekretarzem generalnym stowarzyszenia jest Krzysztof Tenerowicz. Wśród członków są również posłowie Kukiz’15: Marek Jakubiak, Sylwester Chruszcz, Paweł Grabowski i Krzysztof Sitarski. Należy do niego także Łukasz Moczydłowski, wiceprezes stowarzyszenia Marsz Niepodległości, a także znany publicysta Rafał Ziemkiewicz, nazywany ideowym liderem Endecji. 

Pełna relacja online

---

PRASÓWKA 

Guzik_bialy_PolitykaGuzik_bialy_GospodarkaGuzik_bialy_SpoleczenstwoGuzik_bialy_TechnologieGuzik_bialy_WalutyGuzik_bialy_SurowceGuzik_bialy_NieruchomosciGuzik_bialy_Gielda

NA SKRÓTY

Guzik_bialy_TVPGuzik_bialy_PolskieRadioGuzik_bialy_TV-RepublikaGuzik_bialy_TV-TrwamGuzik_bialy_OnetGuzik_bialy_InteriaGuzik_bialy_NiezaleznaGuzik_bialy_wPolityceGuzik_bialy_ASMEGuzik_bialy_BlogosferaGuzik_bialy_BlogpressGuzik_bialy_MyslacOjczyzna

VIDEO INFO 

 

K O M E N T A R Z E

Piotr Kuczyński  

CZY BĘDZIE CIĘCIE RATINGU?  

Przed nami wybory prezydenckie w Austrii i referendum we Włoszech, a także perspektywa obcięcia ratingu Polski przez S&P

Posłuchaj online 

Janusz Zagórski

ALTERNEWS

edycja 28.11.2016 

edycja 30.11.2016

Witold Gadowski

NIEPOKOJĄCE DEKLARACJE PiS   

O KOD, niepokojących deklaracjach PiS, programie Morawieckiego, problemach w MSZ, jedwabnym szlaku oraz komisji Amber Gold i encyklice Franciszka. 
Zobacz online 

Stanisław Michalkiewicz

AMERYKANIE OBSTAWIAJĄ...  

O tajnych i nie tajnych agentach innych krajów, a także o losach "legendarnych opozycjonistów z PRL"
Zobacz online  

Ole Dammegard  

O UPRAWIANIU POLITYKI   

Specjalista od demaskowania operacji fałszywej flagi m.in. o D.Trumpie oraz klanach rodzin Bushów i Clintonów. 
Zobacz online 

Andrzej Bazgier

HORYZONT ZDARZEŃ

1) Wojna o fałszywe newsy 2) Julian Assange - co  z nim? 3) Trump prezydentem? 4) Australia i marihuana medyczna - pełna legalizacja. 
Zobacz online

Komentator 

SŁOWACJA ZDELEGALIZOWAŁA ISLAM? 

Islam nie będzie miał żadnych praw na Słowacji 
Zobacz online  

Weronika Zaguła i Krzysztof Bosak

O ZGROMADZENIACH I CENZURZE

Wywiad Weroniki z Krzysztofem bez cięć i montażu. 
Zobacz online 

Kanał Weroniki na YouTube 

---

Film dokumentalny

ZBRODNIE, KTÓRE WSTRZĄSNĘŁY POLSKĄ

Sprawy, które nie tylko poruszyły opinię publiczną, ale często były katalizatorem zmian, które ukształtowały dzisiejszą Polskę. Kim są sprawcy zbrodni, które wstrząsnęły Polską? 

Dokument poświęcony sprawie zabóstwa młodego dziennikarza śledczego Jarosława Zientary

Film dokumentalny TV4 online

Krzysztof Kaźmierczak 

SPRAWA ZIENTARY 

Mord na zlecenie. Polska po 1989 roku - przemyt, zorganizowane grupy przestępcze, powiązania pomiędzy biznesem a polityką - wszystkim tym zarządzają z drugiego fotela służby specjalne.  
Zobacz online 

Wojciech Sumliński 

NIEBEZPIECZNE ZWIĄZKI A.LEPPERA

Komentator 

SERYJNY SAMOBÓJCA 

Seria dziwnych śmierci niewygodnych ludzi
Zobacz online 

 

---

CHWILA RELAKSU

„Gdzie śpiew słyszysz — tam idź, tam ludzie dobre serca mają.
Źli ludzie, wierzaj mi — Ci nigdy nie śpiewają” (J.W.Goethe)

VII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Luboń 2015

 

 Nina Larek - BRZYDCY - słuchaj online

Nina Larek - SEN MOTYLA - słuchaj online

Aleksandra Gałka - SAMBA PRZED ROZSTANIEM - słuchaj online

Katarzyna Banaszak - DO ŁEZKI ŁEZKA - słuchaj online

 

Naszą misją jest ułatwianie szybkiego dostępu
do informacji z rozmaitych internetowych źródeł,
która może być użyteczna lub inspirująca. 

Nie jesteśmy związani z żadną organizacją w kraju, ani zagranicą.
Nie indoktrynujemy i nie przekonujemy, natomiast oferujemy subiektywny wybór informacji
z medialnego main-stream'u i off-stream'u, której wartość pozostawiamy ocenie czytelników. 

Zachęcamy do korzystania z naszych serwisów i do kontaktu.
Działamy na zasadzie pro publico bono

---

Archiwalne edycje biuletynu - kliknij tutaj.

---
PeritusNet Info