Skip to main content

Zanim wyjdziemy na ulicę… rozmowy o ekonomii

99% populacji to owce przeznaczone do strzyżenia w czasie pokoju i na rzeź w czasie wojny. Politycy i biurokraci to owczarki. Właścicielem farmy jest światowa finansjera.  M: Wybudowałam pięć domków na Lanzarote, aby je wynajmować. To dobry interes. Na Lanzarote cały rok jest ciepło i nie pada deszcz. Obok kilka innych osób wybudowało takie same […]

Raport: maleje ryzyko biedy i wykluczenia

540 tysięcy zmalała w Polsce w zeszłym roku liczba osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym – wynika z nowych danych Eurostatu. Od 2008 roku udział zagrożonych biedą zmalał z 30,5 do 21,9 proc. – najszybciej w Unii Europejskiej. W całej UE biedą zagrożone jest 117,5 mln osób. Świeża statystyka dotycząca zagrożenia biedą i jej społecznymi skutkami opublikowana została przez Eurostat z okazji międzynarodowego […]

Raport: Jakość życia w Polsce 2015

Jaki jest stopień ubóstwa oraz czy jesteśmy zadowoleni z poziomu życia? Na te pytania odpowiada coroczny raport GUS opisujący poziom dobrobytu społecznego oraz pozytywne jak i negatywne aspekty wpływające na szeroko rozumianą jakość życia gospodarstw domowych. W badaniu zostały poruszone kwestie związane z sytuacją materialną, sytuacją na rynku pracy, dostępem do opieki zdrowotnej oraz subiektywnym […]