Ramka_Perspektywy

Szkoły ponadgimnazjalne

Serwis maturzystów
Licea w Polsce
Technika w Polsce
Matura międzynarodowa

Studia w Polsce i za granicą

Studia podyplomowe
Studia doktoranckie
Studia MBA
Uczelnie niepubliczne
Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe
Studiuj w Chinach

Rankingi

Ranking Szkół Wyższych 2015
Ranking Szkół Wyższych 2014
Ranking Szkół Wyższych 2013
Ranking MBA Perspektywy 2015
Ranking Liceów 2015
Ranking Liceów STEM 2015
Ranking Techników 2015
Ranking Liceów Warszawskich 2015

Perspektywy Press

Salon Maturzystów PERSPEKTYWY
Międzynarodowy Salon Edukacyjny PERSPEKTYWY
Wydawnictwo Perspektywy Press

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”

Dziewczyny na politechniki!
Study in Poland – serwis dla uczelni
Elsevier-Perspektywy Young Researcher Award
Interstudent
Strona Fundacji

In English

Study in Poland
Study in Warsaw
Poland International Education Fair PERSPEKTYWY
Perspektywy Education Foundation
IREG Observatory on Academic Ranking
IMPI Project

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Uczelnie państwowe

Uniwersytet Warszawski

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Jagielloński

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Mikołaja Kopernika