Banki notowane na warszawskim parkiecie uczestniczą łącznie w 8,5 tys. spraw sądowych dotyczących kredytów opartych na walutach obcych, wynika z analizy Bankier.pl. Łączna wartość przedmiotu sporu przekracza 2 mld zł.

Po październikowym orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości UE sądowe spory dotyczące kredytów „frankowych” znalazły się w centrum uwagi zarówno analityków rynku, jak i klientów oraz instytucji zajmujących się ochroną praw konsumentów. Przeanalizowaliśmy informacje publikowane na ten temat w raportach okresowych kredytodawców za III kwartał 2019 r.

Banki informują w raportach skierowanych do akcjonariuszy o liczbie spraw sądowych, w których są stroną pozwaną. Większość instytucji osobno wyróżnia sprawy obejmujące tzw. walutowe kredyty hipoteczne (głównie „frankowe”), z podziałem na pozwy indywidualne (składane przez pojedynczych kredytobiorców) oraz pozwy grupowe. Dane obejmują stan na 30 września 2019 r.

Wśród banków najczęściej wzywanych na sądowe sale dominują instytucje o największych portfelach kredytów mieszkaniowych opartych na frankach. Kolejność w zestawieniu nie koresponduje jednak wprost z czołówką „frankowych” banków. Na pierwszym miejscu znajduje się mBank, który ma dopiero trzeci pod względem wielkości portfel tego rodzaju kredytów. Druga lokata przypada Getin Bankowi, a trzecia – bankowi PKO BP.

Warto jednak wskazać, że informacji o liczbie pozwów indywidualnych nie publikuje Bank Millennium, który ograniczył się pod podania łącznej wartości przedmiotu sporu dla wszystkich spraw, wskazując, że dominują w nich „dotyczące portfela walutowych kredytów hipotecznych”. Po przejęciu Eurobanku instytucja ma w bilansie kredyty frankowe o wartości brutto 15,4 mld zł i pod tym względem zajmuje drugą pozycję wśród giełdowych banków.

Liczba pozwów dotyczących kredytów hipotecznych opartych na walutach obcych, w których uczestniczą banki notowane na GPW w Warszawie
Bank Liczba spraw sądowych, w których bank jest stroną pozwaną Łączna wartość przedmiotu sporu w sprawach indywidualnych Liczba pozwów grupowych, w których bank jest stroną pozwaną Liczba umów kredytowych objętych pozwami zbiorowymi
mBank 3453 794,7 mln zł 2 2566*
Getin Noble Bank 1904 555 mln zł 2 0
PKO BP 1379 321 mln zł 2 83
Santander Bank Polska 1258 266,9 mln zł 2 558
BNP Paribas Bank 161 46,15 mln zł 0 0
ING Bank Śląski 130 43,1 mln zł 0 0
Bank Pekao 130 40 mln zł 0 0
BOŚ 74 12,8 mln zł 0 0
Citi Handlowy 9 1,2 mln zł 0 0
Bank Millennium Brak danych 481,9 mln zł** 3 3288
SUMA 8498 2562,75 mln zł 11 6495

* Bank podał liczbę osób (a nie umów), które przystąpiły do pozwów zbiorowych

** Bank podaje wartość przedmiotu sporu wszystkich spraw indywidualnych, część dotyczy innych produktów niż kredyty hipoteczne

Źródło: Bankier.pl na podstawie raportów kwartalnych banków za III kw. 2019 r.

Kredytodawcy, prezentując wyniki finansowe, informują także o stanie wysokości rezerw na ryzyko prawne zawiązanych w związku z sądowymi sporami toczącymi się wokół kredytów hipotecznych. W raportach za III kw. 2019 r. takie dane podał:

  • mBank – 186,3 mln zł,
  • Santander Bank Polska – 76,1 mln zł,
  • ING Bank Śląski – 24,3 mln zł,
  • Getin Noble Bank – 15,6 mln zł,
  • BOŚ – 2,8 mln zł,
  • BNP Paribas Bank – 1,03 mln zł.

Banki informują również o pozwach zbiorowych wytoczonych przez kredytobiorców. Jest ich łącznie 11 i dotyczą około 6 tys. umów kredytowych. Oszacowanie dokładnej liczby kontraktów utrudnia zróżnicowany sposób informowania – mBank w raporcie podaje wyłącznie liczbę uczestników sporów.

Nieliczne instytucje w raportach informują dokładnie jaki jest bilans prawomocnych orzeczeń sądów w sprawach obejmujących kredyty hipoteczne oparte na walutach obcych. Getin Noble Bank wskazuje, że spośród 87 rozstrzygniętych spraw wygrał 77, a przegrał 10. BNP Paribas Bank podkreśla w raporcie, że wygrał 13 sporów i nie przegrał prawomocnie żadnego. W większości przypadków banki nie komentują wyników, podkreślają, że sprawy znajdują się na wczesnym etapie rozstrzygania lub ograniczają się do skrótowego podsumowania (jak np. BOŚ wskazujący na „korzystny bilans” orzeczeń).

Michał Kisiel   |   Bankier.pl

więcej:

» M.Kisiel: Jak banki interpretują orzeczenie TSUE. Zaglądamy do raportów.