Gmina Ostrowice w województwie zachodniopomorskim przestanie istnieć od 1 stycznia 2019 r. Jak poinformowało MSWiA, to najbardziej zadłużona gmin w Polsce, bez szans na spłatę długu. To pierwsze tego typu rozwiązanie wprowadzone przez rząd w historii.

Na koniec 2016 r. zadłużenie Ostrowic wynosiło blisko 361 proc. planowanych dochodówóźniej przekraczało je już 4,5-krotnie, głównie za sprawą długów w parabankach. To uplasowało gminę na czele listy najbardziej zadłużonych samorządów w przeliczeniu na mieszkańca.

Zadłużenie gmin w Polsce na koniec 2017 roku

Foto: PAP Zadłużenie gmin w Polsce na koniec 2017 roku

Ostrowice. Co stanie się z najbardziej zadłużoną gminą w Polsce?

Miejscowości dotychczas znajdujące się w granicach gminy Ostrowice zostaną włączone do dwóch sąsiednich – Drawska Pomorskiego i Złocieńca. Nie przejmą one jednak długu likwidowanego samorządu.

Jak czytamy w komunikacie resortu:

Rząd przygotował rozwiązanie prawne, zgodnie z którymi za zobowiązania Ostrowic, powstałe przed jej zniesieniem, odpowiedzialność poniesie Skarb Państwa reprezentowany przez wojewodę zachodniopomorskiego. Wierzyciele będą zgłaszali swoje wierzytelności wojewodzie, który będzie analizował i weryfikował te zgłoszenia. W przypadku negatywnej weryfikacji wierzyciele będą mogli skierować sprawę do sądu. Skarb Państwa będzie w tej sprawie reprezentowany przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej.