Konferencja „Architektura monetarna: od kreacji pieniądza dłużnego do emisji pieniądza suwerennego”odbyłą się w Sejmie RP w dniu 16 lutego 2018 roku. Organizatorem był poseł Jarosław Sachajko (Kukiz’15) oraz Narodowy Instytut Studiów Strategicznych.

REFERATY i DYSKUSJE

cz. 1 Piotr Jankowskicz 3. dyskusjacz. 5 dyskusjacz. 7 Jan Sposóbcz.9 Marek Leśkiewiczcz. 11 dyskusjacz. 13 Stanisław Jan Adamczykcz. 15 Izabela Litwin cz 2. Krzysztof Tytkocz. 4 Wojciech Dobrzyńskicz. 6 Krzysztof Lewandowskicz. 8 dyskusjacz. 10 dyskusjacz. 12 Artur Śliwińskicz. 14 dyskusjacz. 16 dyskusja

WYWIADY

Jarosław Sachajko Marek Leśkiewicz

źródło: Press Warszawa


POLSKI ZŁOTY NIE JEST SUWERENNY
NALEŻY DO PRYWATNYCH BANKÓW

Piotr Jankowski, ekspert Narodowego Instytutu Studiów Strategiczny i Krzysztof Tytko mówią w Poranku Radia Wnet m.in o:

1. Polska dysponuje ogromnymi zasobami strategicznymi (węgiel, tytan, wanad, molibden, lit i inne cenne pierwiastki), których wartość wyceniona wg dzisiejszych cen zbytu i wg dzisiejszych technologii ich pozyskania oraz przetworzenia w końcowy produkt jest rzędu setek bilionów zł.

2. Właścicielami tych skarbów musi pozostać polskie społeczeństwo, któremu grozi kolejne, wielokrotnie spotęgowane wywłaszczenie z tego majątku, do którego nie możemy pod żadnym pozorem dopuścić.

3. Skarb Państwa (kolejne rządy jako przedstawiciele narodu) w okresie 27 letniej transformacji nie zadbał o ten kluczowy interes społeczny, polską rację stanu, dlatego Polacy, gospodarze tej ziemi muszą przejąć władzę bezpośrednią nad naszym najcenniejszym ale ostatnim już majątkiem.

4. Fakty, które miały i mają miejsce w okresie powtórnego sprawowania rządów przez PiS potwierdzają, że istniej wielkie zagrożenie, że głównymi beneficjentami naszych bezcennych podziemnych aktywów głównie może być obcy kapitał.

5. Aby ochronić ten majątek przed grabieżą, należy na tym majątku uwłaszczyć polskich obywateli oraz zakotwiczyć emisję suwerennej polskiej waluty w potencjale gospodarczym tego majątku.

6. Uwłaszczenie obywateli na majątku da obywatelom dywidendę wynikającą z powiększające się wartości dobrze zarządzanego majątku oraz rentę emisyjną, seniorat, wynikający z prawidłowej polityki pieniężnej państwa.

źródło: Narodowy Instytut Studiów Strategicznych